Foto av FrPs forhandlingsutvalg. Sylvi Listhaug, Siv Jensen og Hans Andreas Limi

Foto: Bjørn Inge Bergestuen - FrP

Flertall for folk flest

Mer vei, mindre bompenger og lavere eiendomsskatt. FrPs landsstyre har sendt partiet inn i sin første flertallsregjering.

– Med denne plattformen sikrer vi også at tallet på kvoteflyktninger ikke øker, vi får på plass strengere krav for å få norsk statsborgerskap og vil straffe flyktninger som drar på ferie til hjemlandet gjennom karantenetid, sier partileder Siv Jensen.

2. januar satt FrPs forhandlingsdelegasjon med Siv Jensen, Sylvi Listhaug, Ketil Solvik-Olsen og Hans Andreas Limi seg til forhandlingsbordet på Granavolden på Hadeland.

De hadde med seg en klar bestilling fra FrPs landsstyre om partiets krav til en flertallsregjering bestående av de fire ikke-sosialistiske partiene.

– Vi skulle ha gjennomslag for fortsatt lavere skatter og avgifter, forsterke den historiske satsingen på samferdsel og få på plass ytterligere innstramminger på innvandring. Med denne plattformen gjør vi det. I en flertallsregjering er vi også sikre på at politikken vår blir gjennomført, uten å bli vannet ut i Stortinget, sier FrP-lederen.

– For FrP er dette en bedre plattform enn Jeløya var, sier Jensen.

Fradrag for bomutgifter

Partilederen trekker frem fradrag for bomutgifter, dobling av infrastrukturfond og kutt i bompenger i distriktene som de viktigste gjennomslagene på samferdsel. Med dette kuttes bompengene med én milliard kroner årlig. FrP har også fått gjennomslag for at pumpeprisene på bensin og diesel ikke skal øke som følge av avgiftsendringer og økt innblanding av biodrivstoff.

– FrP har alltid vært bilistenes parti. Med denne regjeringsplattformen tar vi bilistene på alvor, sier Jensen.

Hun legger ikke skjul på at det har vært tøffe tak i forhandlingene. I fem år har vi sagt at vi ikke sitter i regjering for å kjøre svarte biler.

– For FrP har alltid politikken vært viktigst. Mange av gjennomslagene våre satt langt inne for de andre, sier Jensen.

Kutt i eiendomsskatten

For FrP har kampen mot eiendomsskatten lenge vært en av våre aller viktigste saker. I Jeløya-plattformen senket vi makssatsen fra sju til fem promille. Nå får vi gjennomslag for å kutte med ytterligere én promille. Med dette må over en tredjedel av landets kommuner kutte i eiendomsskattesatsen.

– For FrP er det selvsagt at folks hjem ikke skal være skatteobjekt. Nå får vi gjennomslag for å senke makssatsen med ytterligere én promille, sier Jensen, som lover at kampen mot den kommunale eiendomsskatten vil være en av partiets viktigste saker inn i kommunevalget.

Solid eldresatsing

I plattformen har FrP sikret at forsøksprosjektet med statlig finansiering av eldreomsorgen fortsetter, og øker både i tid og i antall kommuner som skal være med. Vi får på plass et eldreombud etter modell av barneombudet, og satser videre på kjøkken i sykehjem.

– Maten vi serverer våre eldre skal både lukte og smake godt. God mat er livskvalitet, sier partilederen.

I flertall

Synet på familien og synet på enkeltmennesket forener partiene på ikke-sosialistisk side, og danner et felles verdigrunnlag som de fire partiene nå skal styre på. Men det er ikke til å komme fra at det også er områder med store uenigheter. Alle partiene har måttet gi og ta i forhandlingene.

– Venstres gjennomslag på klima er åpenbare, det samme er KrFs på landbrukspolitikken. Den politiske høsten til KrF var krevende for Fremskrittspartiet, med karakteristikker og påstander om oss som vi ikke kjente oss igjen i. Nå skal vi bygge et regjeringsprosjekt sammen. På Granavolden har vi blitt bedre kjent med hverandre, og jeg vil takke de andre for godt samarbeid så langt. Jeg ser frem til fortsettelsen, sier Jensen.