Foto. Terje Halleland

Foto: FrP

– Fullt gjennomslag for FrP i olje- og gasspolitikken

Terje Halleland konstaterer at den nye regjeringsplattformen sikrer gode og stabile rammevilkår for olje- og gassnæringen.

Den nye regjeringsplattformen slår klart fast at man skal legge til rette for lønnsom produksjon av olje og gass, blant annet gjennom forutsigbare rammevilkår.

– Dette er nettopp hva næringen har bedt om: stabile rammevilkår og videreføring av den eksisterende politikken, sier energipolitisk talsmann Terje Halleland.

Leterefusjonsordningen videreføres

Den siste tiden har flere partier og politikere sådd tvil om bransjens rammevilkår, og da spesielt leterefusjonsordningen – som i dag sikrer at selskap kan få tilbakebetalt deler av letekostnadene sine.

– Å endre på denne ordningen hadde rokket ved alt det som har gjort det norske oljeeventyret mulig – nettopp en offensiv letepolitikk. At rammevilkårene ikke endres er en klar FrP-seier, sier Halleland.

Nye funn sikrer vekst og velstand

Regjeringspartiene er også enige om å videreføre dagens praksis med jevnlige konsesjonsrunder på norsk sokkel for å gi næringen tilgang på nytt leteareal.

– Det utrolig viktig at vi holder tempoet oppe i letingen og kartleggingen av nytt areal. Etter at Johan Sverdrup og Johan Castberg er ferdigstilt om få år har vi faktisk ingen store utbyggingsprosjekt igjen på norsk sokkel, sier Halleland, og fortsetter:

– Derfor må vi lete etter nye funn, som vil skape investeringer, nye arbeidsplasser og inntekter til Norge – og med det trygge velferdsstaten vår. Jeg mener vi har fått fullt gjennomslag i forhandlingene på dette området, sier Halleland.