Tor Mikkel Wara. Foto.

Foto: Bjørn Inge Bergestuen - FrP

Laveste asyltall på over 20 år

I 2018 var det en sterk nedgang i innvandringen til Norge. – Dette bekrefter at FrPs innvandringspolitikk virker, sier Tor Mikkel Wara.

Ikke siden 1997 har Norge mottatt færre asylsøknader enn i dag. I løpet av 2015, som var året da migrasjonsbølgen traff Norge for fullt, mottok Norge hele 31 150 søknader. I 2018 er det tilsvarende tallet kun 3054 – en nedgang på over 90 prosent.

– Disse tallene er et synlig bevis på at det betyr noe hvem som har hånden på rattet og at regjeringens restriktive innvandringspolitikk virker, sier justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara.

Færre får søknaden innvilget

Samtidig som at antall søknader reduseres, synker også antallet som får opphold. Sammenlignet med fjoråret er innvilgelsene mer enn halvert.

– Denne regjeringen har ført en restriktiv og ansvarlig innvandringspolitikk. Etter migrasjonsbølgen i 2015 er det gjort en rekke innstramminger, og disse sikrer at det er de som virkelig trenger beskyttelse som får opphold i Norge, sier Wara.

Familieinnvandringen stuper

FrP i regjering har også strammet til på familiegjenforening. Dette har bidratt til en sterk nedgang i familieinnvandringen – fra 6590 i 2017 til 1713 i 2018. Det tilsvarer en nedgang på 74 prosent på bare ett år.

– En streng innvandringspolitikk er avgjørende for å sikre et bærekraftig velferdssamfunn for fremtiden. Derfor er jeg glad for at FrP nå har fått gjennomslag for å videreføre den restriktive og ansvarlige innvandringspolitikken også i årene fremover, sier Wara.