Foto. Ingvil Smines Tybring-Gjedde

Foto: Bjørn Inge Bergestuen - FrP

Møt FrPs nye statsråd

Statsrådskabalen etter regjeringsutvidelsen er klar. FrP beholder sine syv statsrådsposter, og Ingvil Smines Tybring-Gjedde utnevnes til samfunnssikkerhetsminister.

Ingvil Smines Tybring-Gjedde fra Oslo har vært statssekretær i Olje- og energidepartementet siden 2015. Nå gleder hun seg til å ta fatt på oppgaven som samfunnssikkerhetsminister i Justis- og beredskapsdepartementet.

– Jeg er stolt over å få tillit som samfunnssikkerhetsminister. Å trygge Norge er selve kjerneoppgaven til en regjering, og jeg vet at det er et krevende arbeidsfelt med utfordringer på løpende bånd, sier Tybring-Gjedde, og fortsetter:

– Tor Mikkel har gjort en formidabel jobb som justis-, beredskaps- og innvandringsminister. Jeg gleder meg nå til å bli en del av teamet i departementet, og ser frem til å ta fatt på arbeidsoppgavene som venter, sier Tybring-Gjedde.

Partilederen gratulerer

Samfunnssikkerhetsministeren er tildelt ansvaret for samfunns- og IKT-sikkerhet og beredskap, inkludert krisehåndtering og sikkerhetsstyring i justissektoren. Den nye ministeren får også en samordningsrolle og pådriveransvar for samfunnssikkerhet i sivil sektor.

Partileder Siv Jensen gratulerer Tybring-Gjedde med nye og viktige oppgaver for Fremskrittspartiet i regjering.

– Jeg vil gratulere Ingvil som statsråd for FrP. Hun har gjort en strålende jobb som statssekretær i flere år, og jeg er trygg på at hun vil være en god representant for FrP når hun nå får større ansvar, sier Jensen.

FrP beholder syv statsråder

Som følge av regjeringsutvidelsen har KrF fått tre statsråder. To nye poster er opprettet, deriblant samfunnssikkerhetsministeren. FrP beholder dermed syv statsrådsposter, til tross for at regjeringen utvides med ytterligere ett parti.

I forbindelse med utvidelsen har Bård Hoksrud gått av som landbruks- og matminister. Han gir plass til Olaug Bollestad fra KrF, og går tilbake til jobben som stortingsrepresentant fra Telemark.

FrP takker Bård for innsatsen!

Endringer blant statssekretærene

Utover endringene i statsrådskabalen har det også blitt foretatt endringer blant FrPs statssekretærer:

Cecilie Brein Karlsen fratrer som statssekretær i Finansdepartementet og erstattes av Brage Baklien, som flyttes over fra Samferdselsdepartementet. Baklien erstattes av Allan Ellingsen.

Knut Morten Johansen fratrer som statssekretær Justis- og beredskapsdepartementet og erstattes av Toril Reynolds, som flyttes over fra Olje- og energidepartementet. Reynolds erstattes igjen av Rikard Knutsen, som fratrer fra Landbruks- og matdepartementet.

I tillegg fratrer Helge Fossum som statssekretær ved Statsministerens kontor. Fossum går tilbake til jobben som markedssjef i FrPs hovedorganisasjon og erstattes av Espen Espeset.

Utover disse endringene vil Thorleif Fluer Vikre tiltre som statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet fra 1. februar.

FrP takker Cecilie, Knut Morten og Helge for innsatsen, og ønsker Brage, Toril, Rikard, Allan, Espen og Thorleif lykke til!