Foto. Hans Andreas Limi

Foto: FrP

Nytt kutt i eiendomsskatten

I statsbudsjettet for 2019 ble makssatsen for eiendomsskatt redusert fra 7 til 5 promille. I den nye regjeringsplattformen har FrP fått gjennomslag for å redusere skatten ytterligere.

Regjeringen skal nå senke makssatsen for eiendomsskatt til fire promille. Det medfører at 105 kommuner må gi skattelette til sine innbyggere. For FrP fortsetter kampen mot eiendomsskatten, og målet er å få hele skatten fjernet.

– Eiendomskatten virker ikke, og derfor kan den også fjernes. Det er hovedgrunnen til at FrP fikk gjennomslag for et nytt kutt i eiendomsskatten i den nye regjeringsplattformen, sier parlamentarisk leder Hans Andreas Limi.

Høy eiendomsskatt gir ikke bedre tjenester

Limi påpeker at alle kommuner skal ha råd til velferdstjenester fordi innbyggerne allerede betaler for tjenestene gjennom skatteseddelen. Når Ap-ordførere varsler at de skal kutte i disse tjenestene fordi de ikke får benytte seg av en ekstraordinær eiendomsskatt, er det å holde innbyggerne sine for narr.

– Det er slettes ingen automatikk i at kommuner med høy eiendomsskatt har bedre velferdstjenester eller mer fornøyde innbyggere. Ap-styrte kommuner som Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø er gode eksempler på det, sier Limi.

Dette er kommuner med høye skatteinntekter fra sine innbyggere. Det er også kommuner med høy sysselsetting, og et sterkt næringsliv og reiseliv.

– Å kreve inn enda mer penger på toppen av dette burde være flaut for Arbeiderpartiet og resten av venstresiden, sier Limi, og fortsetter:

– Høy eiendomsskatt vitner først og fremst om dårlig økonomisk styring og ledelse, ikke dårlig kommuneøkonomi. Det handler om prioriteringer, og da er det spesielt at Ap-politikere prioriterer å kutte i velferd fremfor å benytte seg av de store overskuddene kommunene har på bok, sier Limi.

Skatteinntektene settes i banken

Dersom Oslo kommune hadde fjernet eiendomsskatten i dag ville de fortsatt hatt et overskudd på 2,1 milliarder kroner.

De rødgrønne kommunepolitikerne har paradoksalt nok økt eiendomsskatten i takt med at regjeringen har styrket kommuneøkonomien. Dette er årsaken til at FrP og finansministeren har funnet det helt nødvendig å sette ned foten for skattehungrige kommunepolitikere.

– Det finnes ingen logisk forklaring på hvorfor Ap mener denne skatten er nødvendig. Mye av pengene i de store kommunene er ikke brukt på å utbedre tjenester. De er satt i banken. Dette er en uklok bruk av innbyggernes penger, og det gir rom for at flere kommuner kan fjerne hele skatten over natten. Kommuner med overskudd langt over det som er anbefalt har for mye penger, sier Limi.

Gode tjenester uten eiendomsskatt

FrPs parlamentariske leder vektlegger at kommunene allerede får skatteinntekter fra sine innbyggere, sammen med tilskudd fra staten. Dette er penger som skal gå direkte til primærtjenester som skole, helsetjenester og barnevern. Må kommunene kutte utgifter, skal man kutte i administrasjon og byråkrati – ikke velferd.

– Det er mange kommuner som klarer seg uten eiendomsskatt, og paradoksalt nok er det flere av disse kommunene som leverer best, med et godt tjenestetilbud og fornøyde innbyggere, påpeker Limi, og legger til:

– Os og Ullensaker kommune er FrPs utstillingsvinduer. Kanskje de rødgrønne kommunene burde ofre disse kommunene et besøk? Her er det hverken eiendomsskatt eller høye kommunale gebyrer. Tjenestene er gode og det samme er økonomien. Det er mulig å få dette til, men løsningen ligger sjeldent i å la innbyggerne ta regningen gjennom enda mer skatt. De Ap-styrte kommunene er gode eksempler på det. Hvis rødgrønne politikere sliter med å prioritere, kan velgerne hjelpe dem ved kommunevalget 9. september, avslutter Limi.