Foto. Roy Steffensen

Foto: FrP

Vil utdanne studenter til jobb

– Det vil være fornuftig å vri pengestøtten til universiteter og høgskoler, slik at de også får betalt for studenter som kommer ut i jobb, sier Roy Steffensen.

Tall fra SSB viser at antall høyt utdannede øker mer enn tallet på relevante jobber. Universitetene og høgskolene har i dag ingen økonomiske insentiver for å utdanne folk til jobb. Dette vil FrP endre på.

Ønsker ny finansieringsmodell

I dag finansieres studiestedene kun ut ifra om studenten består eksamen eller ikke. FrP vil innføre en ny finansieringsmodell der en mindre del av finansieringen først kommer når studenten har kommet seg i arbeid.

– Dagens finansiering gjør at det lønner seg for studiestedene å opprette populære studieplasser som ikke nødvendigvis gir studentene relevant jobb. Arbeid etter studier bør spille en rolle for finansieringen. Da vil det være i studiestedenes egeninteresse å samarbeide tettere med regionens næringsliv og kommuner, og dermed tilby flere studieplasser innenfor det samfunnet har et behov for, sier Roy Steffensen.

Norge mangler i dag fagarbeidere, sykepleiere og folk med ingeniør- og IKT-utdannelse. Samtidig opplever nesten en tredjedel av de som har studert humanistiske fag at de ikke får bruk for utdanningen sin i arbeidslivet.

– Universitetene må forholde seg til denne situasjonen. Det man studerer skal også være noe man kan få bruk for i arbeidslivet, sier Steffensen.

Studentene frykter arbeidsledighet

Halvparten av norske studenter frykter arbeidsledighet etter endte studier. Steffensen tar studentenes bekymring på alvor og mener at universitetene har et samfunnsansvar for å sørge for at studentene får en god overgang til arbeidsmarkedet.

– Vi må sørge for at universitetene følger opp sitt ansvar. I Norge sikrer skattebetalerne både at studenter har gratis høyere utdanning, men også en rekke velferdsordninger for de som ikke får seg en jobb. Da er det rett og rimelig at vi får på plass et system som stimulerer til at vi i større grad utdanner folk til jobb, ikke til arbeidsledighet, avslutter Steffensen.