Foto. Jon Engen-Helgheim

Foto: FrP

Ingen retur, ingen bistand

Det er et viktig prinsipp at land som mottar bistand også må ta imot egne borgere etter utvisning fra Norge. Takket være FrP har dette blitt Norges offisielle politikk.

– FrP har lenge ment at vi skal bruke bistand som et forhandlingskort for å få på plass returavtaler. Nå er det blitt en realitet med den nye regjeringsplattformen, sier innvandringspolitisk talsmann Jon Helgheim.

God forhandlingsposisjon

FrP har i hele regjeringsperioden jobbet aktivt med å få på plass den ene nye returavtalen etter den andre. Bistandsbudsjettet for 2019 er på 38 milliarder kroner, noe som gjør at Norge har en veldig god forhandlingsposisjon.

– Vi gir enorme summer til land som ikke overholder sine forpliktelser til å ta imot egne borgere. De blir da værende i Norge som «ureturnerbare». Det mener jeg er uakseptabelt. Dersom man vil motta norsk bistand, må man også følge reglene og ta imot egne borgere, sier Helgheim.

Må stille krav

I regjeringserklæringen står det at regjeringen vil «bruke Norges posisjon, blant annet som bistandsyter, til å sikre flere returavtaler og øke aksept for prinsippet om at alle land har plikt til å ta imot egne borgere».

– Norge har vært naive lenge nok. Vi kan ikke bare gi og gi, og håpe at ting blir bedre av seg selv. Vi må sette tydelige og klare krav som også fører med seg konsekvenser, sier Helgheim.