Tor Mikkel Wara. Foto.

Foto: Bjørn Inge Bergestuen - FrP

Ny returavtale med Etiopia

Over én av fem som sitter i norske asylmottak med endelig avslag er fra Etiopia. Nå skal disse returneres.

Norges forrige returavtale med Etiopia gikk ut 1. januar 2017. Siden da har FrP jobbet med å lande en ny avtale som sikrer mulighet for retur av etiopiere med endelig avslag.

I januar fikk regjeringen endelig på plass en ny returavtale med Etiopia. Nå starter arbeidet med å sende etiopierne til hjemlandet.

– Etiopiere er den største gruppen med endelig avslag i norske asylmottak. Over én av fem som sitter i norske mottak med endelig avslag er fra Etiopia. Denne returavtalen gjør det enklere å få returnert disse 230 menneskene tilbake til hjemlandet. Det er bra, sier justisminister Tor Mikkel Wara til NRK.

Det nytter å stille krav

Etiopia er Afrikas nest mest folkerike land, og mottok i 2017 nesten 500 millioner kroner i bistand fra Norge.

FrP har lenge ment at Norge må bruke bistand som et forhandlingskort for å få på plass returavtaler. Dette er også sikret gjennom nye regjeringsplattformen, som sier at regjeringen vil «bruke Norges posisjon, blant annet som bistandsyter, til å sikre flere returavtaler og øke aksept for prinsippet om at alle land har plikt til å ta imot egne borgere».