Illustrasjonsfoto av Longyearbyen med bilde av Bård Hoksrud

Foto: FrP

Styrker veterinærdekningen på Svalbard

Tilskuddet til veterinærtjenester på Svalbard økes til 750 000 kroner i 2019. Det er en stor seier for lokalbefolkningen og et viktig gjennomslag for Longyearbyen FrP.

Longyearbyen FrP har over lengre tid kjempet for å styrke veterinærdekningen på Svalbard. Med et nytt tilskudd på 750 000 kroner blir det nå mulig å finansiere vaktordninger utenom ordinære åpningstider.

– Dette er en viktig sak for Longyearbyen FrP, og gjennomslaget kommer etter at flere samtaler med både Tor Mikkel Wara og Bård Hoksrud gjennom 2018. Vi er strålende fornøyd med at Hoksrud nå har sikret oss midlene, og er takknemlige for at vi har et FrP i regjering som lytter til folk flest, sier lokallagsleder Arnt Vegar Jensen i Longyearbyen FrP.

Tidligere landbruks- og matminister Bård Hoksrud jobbet mye med denne saken mens han var minister, men gikk av før nyheten ble kjent. Hoksrud er likevel klar på at dette er FrPs seier.

– Lokallaget på Svalbard har vært tydelige på viktigheten av dette og hadde et krav om at dette må på plass. Vi har vært opptatt av å ta bekymringen på alvor. Jeg er veldig glad for at tilskuddet kommer, og håper at dette blir godt mottatt av både lokalbefolkningen og turistnæringen på Svalbard, sier Hoksrud.

Dyrevelferd er god FrP-politikk

På Svalbard bor det over 1000 hunder, og mange av dem brukes i turistnæringen. Hunder som har blitt syke utenfor normale åpningstider har til nå vært avhengige av hjelp fra veterinærer som ikke er på vakt. Det har gjort bemanningssituasjonen krevende og FrP var derfor klare på at dette ikke kan fortsette i lengden.

– Mangelen på stabile rammevilkår har gjort veterinærtjenesten på Svalbard sårbar. Dersom dagens veterinær i fremtiden legger ned praksisen, ville det blitt krevende å finne noen til å ta over tjenesten, all den tid den ikke har nytt godt av de samme rammevilkårene som på fastlandet. Derfor er tilskuddet vi nå har fått enormt viktig, sier Jensen.

– FrP leverer i regjering

Jensen mener at få andre regjeringer har levert like mye til Svalbard. Lokallagslederen trekker frem ny folkehøgskole, midler til rassikring og bidrag til nye boliger som andre viktige seiere under denne regjeringen.

– Som lokallag har vi hele veien blitt møtt med velvilje fra regjeringsapparatet, og det er tydelig at våre statsråder gjennom perioden har tatt Svalbard på alvor, sier Jensen.

Lokallagslederen trekker frem Svalbard som et eksempel på hvorfor det nytter at FrP er et regjeringsparti.

– Så lenge FrP har hånden på rattet har vi som lokallag gode muligheter til å få gjennomslag for våre hjertesaker. Derfor er jeg glad for at FrP sitter i regjering, og det vet jeg at mange på Svalbard også er glad for i dag, sier Jensen.