Siv Jensen. Foto.

Foto: FrP

Flere skal slippe skatt på gaver og rabatt

Finansminister Siv Jensen tar innspillene fra folk og bedrifter på alvor. Nå gjennomføres en rekke skatteendringer som gjør reglene for personalrabatter og skattefrie gaver mer fleksible.

Etter at nye regler for naturalytelser trådte i kraft 1. januar 2019, ble det kjent at omfanget av personalrabatter er større enn det som tidligere ble lagt til grunn. Dette gjelder særlig for ansatte i kollektivtransportnæringen som mottar fribilletter, og frivillige på festivaler som mottar festivalpass og andre naturalytelser. Nå tar finansminister Siv Jensen grep.

– FrP er et ombudsparti, og i regjering skal vi være lydhøre for innspill fra folk og bedrifter. Vi har fått mange tilbakemeldinger på de nye reglene for personalrabatter og skattefrie gaver, og derfor har vi nå valgt å endre flere av disse, sier Jensen.

Økt fleksibilitet for rabatter

Regjeringen skal nå gjøre skattereglene for personalrabatter mer fleksible. Vilkåret om maksimal rabattsats på 50 prosent fjernes, slik at også rabatter på 100 prosent kan gis skattefritt. I tillegg økes verdien av personalrabatter som kan gis skattefritt fra 7000 kroner til 8000 kroner.

– Disse endringene vil i stor grad ivareta skattefrihet for fribillett- og rabattordningene som er utbredt i for eksempel kultur- og persontransportnæringene. Det betyr at både festivalfrivillige, kinoansatte og sykehusansatte kan få gratis festivalpass, kinobilletter eller legekonsultasjoner, sier Jensen.

Høyere grense på skattefrie gaver

Regjeringen velger også å øke beløpsgrensen for skattefrie gaver fra 1000 kroner til 2000 kroner. Denne grensen har stått uendret siden 2009.

– Med en grense på 2000 kroner får bedriftene mer frihet til å ta godt vare på sine ansatte. Blant annet sørger vi for at bedrifter som sponser trening for de ansatte ikke skal straffes for dette, sier Jensen.

Utsettelse av billettendringer

Mange har reagert på at flere ansatte i transportnæringen vil kunne få en stor skatteregning som følge av nye regler for fribilletter. Nå utsettes disse endringene til 1. juli 2019.

– Ved å utsette endringene spiller vi nå ballen over til næringslivet, og gir transportselskapene tid til å utforme nye billettordninger som i større grad er i samsvar med den enkeltes private reisebehov og skattereglene, sier Jensen.

Forsterket samarbeid med næringslivet

De nye endringene fra regjeringen sørger for at hovedtrekkene i endringene Stortinget har vedtatt ligger fast. Jensen påpeker at alle er enige om at det er viktig å sikre bedre etterlevelse av skattereglene og et mer rettferdig skattesystem.

– Jeg har bedt skattemyndighetene om å aktivt legge til rette for enklest mulig etterlevelse for næringslivet. Derfor har de også fått et oppdrag om å utarbeide en veileder i samarbeid med næringslivets organisasjoner, for å sikre at alle blir fornøyd med innretningen på de nye reglene, sier Jensen.