Kjell-Børge Freiberg. Foto.

Foto: FrP

Fortsetter satsingen på olje og gass

I januar satt regjeringen ny rekord i utvinningstillatelser på norsk sokkel. Nå legges forarbeidet for å øke aktiviteten ytterligere.

Konsesjonsrundene på norsk sokkel som går under navnet "tildeling i forhåndsdefinerte områder" (TFO) fokuserer på de modne delene av sokkelen hvor geologien er kjent og infrastrukturen er godt utbygd. Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg har nå sendt ut forslag om utlysning av TFO for 2019 på offentlig høring.

– Dette forslaget innebærer at TFO-området utvides med 90 blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Det gir oss gode muligheter for å fortsette satsingen på norsk olje og gass, sier Freiberg.

Forutsigbare rammevilkår

Gjennomføringen av årets TFO-runde er en direkte oppfølging av Granavolden-plattformens punkt om å "videreføre dagens praksis med jevnlige konsesjonsrunder på norsk sokkel for å gi næringen tilgang på nye letearealer."

– Tilgang til areal er en svært viktig del av selskapenes rammevilkår. Gjennomføring av denne runden er derfor en viktig del av regjeringsplattformens punkter om forutsigbare rammevilkår, sier Freiberg.

Store og lønnsomme utvidelser

Regjeringens konkrete forslag til utvidelse omfatter hele eller deler av 90 blokker. I Nordsjøen legges det opp til en utvidelse på 5 blokker. I Norskehavet er forslaget å utvide med 37 nye blokker, mens den største utvidelsen finner sted i Barentshavet, hvor det legges opp til en utvidelse på 48 blokker.

– Arealet som nå er foreslått er modne områder som er godt kjent etter flere år med letevirksomhet. At områdene ligger nær planlagt og eksisterende infrastruktur, er en viktig del av begrunnelsen for at vi vil satse videre på disse, sier Freiberg.

Når høringsfristen er gått ut den 30. april skal høringsinnspillene vurderes. Dernest blir det en ny regjeringsbehandling om utlysningen. Så blir blokker og vilkår lyst ut med minst 90 dagers søknadsfrist. Søknadsfristen vil normalt være i august/september, og offentliggjøring av tilbud om areal skjer i januar 2020.