Tor Mikkel Wara. Foto.

Foto: FrP

Historisk høy politidekning

En storstilt satsing på politiet betyr at regjeringen når målet om to politifolk per 1000 innbyggere i 2020.

Politidekningen i Norge var 1,95 politiårsverk per 1000 innbyggere ved utgangen av 2018. Det er historisk høyt.

– Norge har aldri hatt en høyere politidekning enn i dag. Denne regjeringen har prioritert politiet, og vi kommer til å nå målet om to politifolk per 1000 innbyggere i 2020, sier justisminister Tor Mikkel Wara.

Økning fra 2017

Den totale politidekningen ved utgangen av året økte fra 1,91 i 2017 til 1,95 i fjor. Det er et resultat av at regjeringen har jobbet målbevisst over tid med å styrke bemanningen i politiet.

– Når verden endrer seg, og når kriminaliteten endrer seg, så må også politiet endre seg. Derfor gjennomfører vi en politireform og styrker politibemanningen som et svar på den endrede kriminaliteten vi ser i Norge, sier Wara.