Foto. Roy Steffensen

Foto: FrP

Historisk satsing på studentboliger

– Med FrP i regjering ser vi en kraftig økning i bygging av studenthybler, sier en fornøyd Roy Steffensen.

– Tilgang på et sted å bo er viktig for å kunne studere. I et presset leiemarked med høye priser og få utleieboliger i forhold til behovet, er studentboliger særlig viktig, sier Roy Steffensen, som leder Stortingets utdannings- og forskningskomité.

Han er glad for at regjeringen følger opp den nye regjeringsplattformen.

– Granavolden-plattformen slår fast at «Regjeringen vil opprettholde et høyt nivå på utbygging av studentboliger.» Det blir nå gjennomført i praksis, sier Steffensen.

Historisk høy satsing

Steffensen konstaterer at FrP i regjering opprettholder de høye ambisjonene for studentboligbygging, og i 2019 er det rom for tilsagn til 3400 nye hybelleiligheter, som er 1200 flere enn i 2018.

– Utfordringene i boligmarkedet for studenter blir ikke løst over natten, men vi fortsetter den historisk høye satsingen, og vi vil fortsette å bygge flere studentboliger i årene fremover. Dette er praktiske og konkrete tiltak som studentene legger merke til, sier Steffensen.

Til sammenligning ble det i gjennomsnitt gitt tilsagn til under 1000 hybelenheter årlig i den rødgrønne regjeringsperioden.

Alle søkere fikk ja

Alle studentsamskipnader som søkte om støtte til nybygg i denne runden fikk ja. Det betyr at det skal bygges 1448 nye studentboliger i Tromsø, Molde, Volda, Førde, Gjøvik, Ås og Oslo.

– I år har regjeringen satt av penger til å bygge hele 3400 studentboliger. Det er det høyeste noensinne. Men det kom inn søknader om kun 1448 nye studenthybler. Derfor vurderes det å foreta enda en utlysning til høsten, slik at vi kan fortsette byggingen og sikre studentene et rimelig og forutsigbart botilbud, avslutter Steffensen.