Siv Jensen. Foto.

Foto: FrP - Bjørn Inge Bergestuen

Nå forsvinner NRK-lisensen

– FrP har i alle år kjempet for å fjerne NRK-lisensen. Nå slipper folk å se denne regningen igjen, sier Siv Jensen.

Den nye mediemeldingen bringer med seg nyheten om at NRK-lisensen avvikles fra og med nyttår. Finansminister Siv Jensen er fornøyd med at all mediestøtten samles i én plattformuavhengig ordning.

– Endelig skal NRK likebehandles med alle andre offentlig finansierte formål. Folk skal slippe særskatten. Folk skal slippe unødvendige lisenskontrollører, sier partileder Siv Jensen.

– NRK kommer til å finansieres ved bevilgning over statsbudsjettet. Resultatet blir en mer rettferdig ordning der enslige og folk med lav inntekt betaler langt mindre. Endringen vil forenkle og redusere innkrevingskostnadene, fortsetter hun.

Et bredt medietilbud

I mediemeldingen kommer det frem at all mediestøtte kommer til å samles i én ordning. For å sikre en armlengdes avstand mellom stat og media, vil det opprettes et uavhengig mediestøtteråd, som fastsetter regelverket for støtteordningene.

– For FrP er det samlede medietilbudet til folk flest viktigere enn at dagens NRK vernes som eneveldig statskringkaster. Debatten om NRK-lisensen handler vel så mye om den økonomiske tilstanden i den øvrige mediebransjen. For FrP er det viktig å sørge for at NRK ikke svekker aktivitetsgrunnlaget for kommersielle medier. Slik sikrer vi et bredt medietilbud i Norge, sier Jensen.

Moden for utskiftning

– Det hersker liten tvil om at teknologiutviklingen har løpt ifra lisensordningen. Lisensordningen ble utarbeidet på en tid da NRK var eneste kanal. I dag er det bare de som har en fjernsynsmottaker som betaler lisens. Men det er ikke lenger slik at kun de med TV benytter seg av NRKs tjenester. Mediebildet er helt forandre, med et mangfold av tilbydere på et hav av plattformer, sier partilederen, og avslutter:

– Dagens lisensordning rammer dessuten urettferdig. En husstand må i dag betale like mye, uansett om den består av én enslig minstepensjonist eller en ressurssterk storfamilie. Dette er en av hovedgrunnene til at NRK-lisensen er moden for utskiftning. FrP i regjering innfører nå fremtidsrettet finansieringsmodell som tar større hensyn til folks betalingsevne og faktisk bruk av NRKs tjenester.