Foto av Åse Michaelsen.

Foto: Bjørn Inge Bergestuen - FrP

Uverdig behandling av våre eldre

NRK avslører at et omsorgssenter klippet over ringesnora til en eldre pasient for å slippe mas. Det får eldreminister Åse Michaelsen til å reagere.

– Dette er uakseptabelt og uverdig. Nå må kommunen kjenne sin besøkelsestid, sier eldreminister Åse Michaelsen.

Det var pårørende som avslørte at ansatte ved Kulatoppen omsorgssenter i Vågsøy kommune hadde tatt bort pasientens mulighet til å tilkalle hjelp. NRK melder at Pasientombudet har mottatt 12 klager på Kulatoppen omsorgssenter de siste tre årene. I to av disse sakene har omsorgssenteret fått krass kritikk av fylkeslegen i Sogn og Fjordane.

– God eldreomsorg handler om prioriteringer. Eldreomsorg er en kommunal oppgave, og norske kommuner plikter seg til å ta eldres behov for trygghet og verdighet i hverdagen på alvor. Jeg forventer at den administrative og politiske ledelsen er sitt ansvar bevisst, sier Michaelsen.

Flere årsverk i eldreomsorgen

Det er ledelsen i kommunen som er ansvarlig for å gi et godt tjenestetilbud til innbyggerne. For å bedre eldreomsorgen har regjeringen derfor styrket kommuneøkonomien betydelig de siste årene. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det ble nesten 5000 flere årsverk i omsorgstjenestene i 2017.

– Det er viktig med riktig bemanning. Men dette handler også om hvordan man jobber, om ledelse, kompetanse og holdninger. Regjeringen bruker årlig 1,5 milliarder for å heve de ansattes kompetanse slik at vi får en faglig sterk helse- og omsorgstjeneste, sier Michaelsen.

Må heve kvaliteten

Den nye eldrereformen Leve hele livet har vært et viktig gjennomslag for FrP i regjering. Tanken bak reformen er å systematisere og samle alle gode kommunale tiltak, og sørge for at disse løsningene spres over hele landet.

– Vi ser dessverre at det for ofte svikter med de viktigste tingene i eldreomsorgen. Derfor har vi lagt frem en eldrereform skal styrke kvaliteten på tjenestene til våre eldre. Gjennom reformen skal kommunen kartlegge hva som svikter, og få både praktisk og økonomisk bistand til å heve kvaliteten på eldreomsorgen, sier Michaelsen.