Foto. Jon Engen-Helgheim

Foto: FrP

Ap myker opp innvandringspolitikken

Landsmøtet i Arbeiderpartiet har slått fast at de ikke vil føre en streng innvandringspolitikk. Det gir grunn til bekymring, mener Jon Helgheim.

Arbeiderpartiets asyl- og flyktningpolitikk skal fremover være «konsekvent, rettferdig og human». Det er klart etter at et forslag om å føre en streng politikk ble nedstemt av partiets landsmøte.

– Landsmøtets vedtak er et tydelig tegn på at Ap ikke ønsker en streng innvandringspolitikk. Arbeiderpartiet har med all tydelighet vist at deres tillitsvalgte er langt mer liberale enn folk flest, sier FrPs innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim.

Endring i liberal retning

Aps migrasjonsutvalg ønsket at landsmøtet skulle vedta en «streng, rettferdig og human» politikk. Det fikk de ikke med seg flertallet på, og en endring ble gjort i siste liten for å gjøre den nye migrasjonsplattformen mer liberal.

– Spørsmålet om hvorvidt asyl- og flyktningpolitikk skal være streng er et helt grunnleggende spørsmål. Det bør derfor bekymre velgerne at en såpass essensiell endring blir vedtatt i siste liten, sier Helgheim.

Etterligner SV og Rødt

Helgheim mener at fjerningen av ordet «streng» må forstås som et kraftfullt signal for å berolige de sterke kreftene i partiet som har SV og Rødt som forbilder i innvandringspolitikken.

– Ap har benyttet enhver anledning til å myke opp politikken i Stortinget, og nå har de i tillegg vedtatt at de ikke ønsker en streng politikk. Dermed kan vi regne med en fortsatt slepphendt og uforsvarlig politikk fra Ap, sier Helgheim

35 000 kvoteflyktninger

I kommunevalgkampen for fire år siden foreslo Jonas Gahr Støre å ta imot 10 000 kvoteflyktninger. I månedene etter valgkampen kom det titusenvis av asylsøkere til norskegrensen for å be om beskyttelse. På årets landsmøte fremmet Trøndelag AUF forslag om å ta imot 35 000 kvoteflyktninger over fem år.

– Dette forslaget ble heldigvis ikke vedtatt, men bare det at Arbeiderpartiet tar dette til diskusjon forteller oss at de ikke har lært av tidligere feil. FrP har nå fått gjennomslag i regjering for å sette et tak på antall kvoteflyktninger, og det er fordi vi vet at signaleffekten av å love beskyttelse til et stort antall mennesker medfører økt asylvandring til Norge, sier Helgheim.

FrP er eneste alternativ

Etter Arbeiderpartiets nye vedtak mener Helgheim det nå bør være tydelig for alle at det kun er FrP som kan bidra til en streng og bærekraftig innvandringspolitikk.

– Det eneste valget for de som vil ha en streng innvandringspolitikk, og som vil ivareta det norske velferdssamfunnet, er å stemme FrP, slår Helgheim fast.