Illustrasjonsfoto av kvinne på snøscooter.

Foto: Colourbox

Liberaliserer regler for snøscooter

FrP har fått betydelige gjennomslag i regjering for en liberalisering av snøscooter-reglene.

Påskeferien er høysesong for snøscooter-kjøring. For enkelte er dette en hobby, men for andre er snøscooter et nødvendig fremkomstmiddel i grisgrendte strøk av landet. I opposisjon fremmet FrP en rekke forslag til liberalisering av snøscooter-reglene, men ble stadig nedstemt i Stortinget.

Etter regjeringsdannelsen i 2013, har FrP imidlertid fått betydelige gjennomslag for å gjøre hverdagen enklere for snøscooter-kjørere.

– Tidligere var fornøyelseskjøring på snøscooter forbudt, med unntak av i Nord-Troms og Finnmark. FrP sørget derfor tidlig i regjeringsperioden for å liberalisere regelverket, slik at kommunene selv fikk muligheten til å åpne opp for snøscooterløyper, sier miljøpolitisk talsmann Gisle Meininger Saudland.

Senket engangsavgift for snøscootere

For folk i distriktene og for enkelte hytteeiere er snøscooter et nødvendig fremkomstmiddel. Med FrP i regjering har engangsavgiften for nye snøscootere blitt senket med 30 prosent.

– Reduksjonen i engangsavgiften har gitt større frihet til personer som trenger snøscooter i hverdagen. Avgiftslettelsene har vært helt i tråd med FrPs politikk, og er gode nyheter for alle som er opptatt av å senke terskelen for trygg ferdsel i utmark. Fremover vil vi fortsette å jobbe for ytterligere liberaliseringer av regelverket for snøscooter-kjøring, sier Meininger Saudland.