Foto. Sylvi Listhaug

Sylvi innstilt som nestleder

Valgkomiteens innstilling til FrPs landsmøte er nå klar. Sylvi Listhaug er innstilt som første nestleder i partiets sentralstyre.

– Sylvi Listhaug er en av partiets mest populære politikere og vi ønsker henne som partiets første nestleder, sier Frank Sve, som er leder for valgkomiteen.

– Jeg setter stor pris på å bli innstilt og er glad for tilliten valgkomiteen har til meg. Vi står foran et viktig lokalvalg der jeg er mer enn klar for å bidra som første nestleder, sier Sylvi Listhaug.

Terje Søviknes ny andre nestleder

Som andre nestleder takket Ketil Solvik-Olsen først ja til gjenvalg, men ga denne uken beskjed om at han forlenger oppholdet i USA og derfor ikke stiller til valg som nestleder.

– Valgkomiteen har da innstilt Terje Søviknes som ny andre nestleder. Han er en erfaren politiker som i dag er ordfører i Os kommune. Foran et lokalvalg er det ekstra viktig med erfaring fra lokalpolitikken, sier Frank Sve.

– Jeg er klar for å bidra i sentralstyret som andre nestleder og er takknemlig og ydmyk for å bli innstilt, sier Terje Søviknes.

Alle deler av organisasjonen representert

Som sentralstyremedlemmer har komiteen innstilt på gjenvalg av Mandal-ordfører Alf Erik Andersen. Andersen er i dag også leder av partiets organisasjonsutvalg. I tillegg har komiteen innstilt på gjenvalg av Lill-Harriet Sandaune fra Trøndelag, samt fylkesleder i Innlandet FrP, Johan Aas, som nytt medlem.

– Vi mener at denne innstillingen gir FrP en sterk og erfaren ledelse der alle deler av organisasjonen er representert, sier Frank Sve.

Valgkomiteen har bestått av Frank Sve, Bente Thorsen, Odd Eilert Persen, Eivind Stene og Liv Gustavsen. Christian Eikeland og Ole Johan Lakselv har vært varamedlemmer.

Valgkomiteens innstilling

Innstillingen skal behandles på FrPs landsmøte 3. – 5. mai.

Nestledere

Første nestleder Sylvi Listhaug (Møre og Romsdal)
Andre nestleder Terje Søviknes (Vestland)

Faste medlemmer av sentralstyret

Alf Erik Andersen (Agder)
Lill-Harriet Sandaune (Trøndelag)
Johan Aas (Innlandet)

Som følge av at Terje Søviknes foreslås som andre nestleder, blir det ledig plass som fast medlem av sentralstyret. Til denne posisjonen foreslås:
Ketil Solvik-Olsen (Rogaland)

Varamedlemmer til sentralstyret i nummerert rekkefølge

1. Kristoffer Nagell-Dahl (Rogaland)
2. Bjørnar Laabak (Viken)
3. Ingrid Williamsen (Agder)
4. Jon Engen-Helgheim (Viken)

Revisor

RMS Norge AS

Revisjonskomite

Leder Leif Eriksen
Medlem Gustav Bahus
Medlem Kenneth Svendsen
Varamedlem Camilla Wilhelmsen

Forslag til sammensetning av valgkomiteen 2020

Landsmøtets valgkomite 2020 skal bestå av fem medlemmer og to varamedlemmer. De fem medlemmene oppnevnes i de fem fylkeslagene som oppnådde best prosentvis oppslutning i stortingsvalgdistriktene ved stortingsvalget 2017. Det gis ett medlem per stortingsvalgdistrikt. Videre oppnevnes to varamedlemmer av de fylkeslagene som deretter oppnådde best prosentvis oppslutning. Generalsekretæren innkaller valgkomiteen til konstituerende møte.