Illustrasjonsfoto av vei i vinterlandskap.

Foto: Colourbox.

Trygt og effektivt til påskeferie

FrP i regjering bygger vei som aldri før og utbedrer veinettet hver eneste dag.

Påskeferien står for døren og det betyr at et stort antall nordmenn vil sette seg i bilen og kjøre til hytteferie på fjellet eller ved sjøen.

– Det er viktig at veinettet vårt er dimensjonert for dagens og morgendagens transportbehov, også i store utfartsperioder som påsken. Derfor har samferdsel, og spesielt vei, vært en av FrPs hovedprioriteringer siden vi kom i regjering, sier samferdselspolitisk talsmann Morten Stordalen.

75 prosent budsjettvekst

Årets samferdselsbudsjett er på 73,1 milliarder kroner, en vekst på 75 prosent sammenlignet med de rødgrønnes siste budsjett i 2013.

– I år er det planlagt at det skal åpnes 104 kilometer med ny firefelts motorvei. Vei uten møtende trafikk er noe av det beste vi kan gjøre for å øke trafikksikkerheten. På europaveier og riksveier bygger vi som aldri før, veinettet vårt blir praktisk talt bedre hver eneste dag og forfallet er stoppet, sier Stordalen.

Vil utbedre fylkesveiene

Etter at Senterpartiet ga fylkeskommunene ansvaret for fylkesveiene i 2010 har utfordringene og vedlikeholdsetterslepet på disse økt, noe Stordalen mener er beklagelig.

– Vi har derfor bevilget mer penger slik at fylkeskommunene kan utbedre veiene sine. Dessverre at ser vi at det er stor forskjell på hvor gode fylkeskommunene er til å bruke overføringene de får på nettopp vei. Det er trist og alvorlig, da vi vet at mange av de stygge ulykkene skjer på nettopp fylkesveier, sier Stordalen, og legger til:

– Uavhengig av hvor du skal og hvor du kjører i påsken vil jeg på det sterkeste oppfordre folk til å ta det rolig i trafikken. Det kan fort bli køer og andre stress- og irritasjonsmomenter. Da er mitt tips å lene seg tilbake, skru på noe god musikk og gi blaffen i om man kommer 10-15 minutter senere frem enn planlagt, sier Stordalen.