Båt i norsk fjord. Illustrasjonsfoto.

Foto: Colourbox

Turisme er næringsliv for fremtiden

FrP vil satse på fremtidsrettet næring. Derfor skal vi fortsette forenklingene for lokale virksomheter som vil tjene penger på turistvirksomhet.

Påsketiden er en viktig tid for den norske turistnæringen, som vokser både nasjonalt og internasjonalt. Faktisk er turist- og reiselivsnæringen en av de næringene i verden som vokser raskest, og Norge har de beste forutsetningene for å ta sin del av den internasjonale veksten.

– Omtrent hver andre nordmann ferierer i Norge i påsken. Reiseliv bidrar til opprettholdelse av bosetting, lokal verdiskaping og arbeidsplasser over hele landet. Derfor satser FrP på reiselivssektoren, sier FrPs næringspolitiske talsmann, Morten Ørsal Johansen, og legger til:

– Fremskrittspartiet i regjering legger til rette for reiselivsnæringen gjennom gode rammevilkår som redusert skatt, en historisk satsing på samferdselsprosjekter, mer digitalisering og forenklinger for næringslivet, sier Ørsal Johansen.

Enklere liv for turistnæringen

De tjenesteytende næringene er den delen av norsk næringsliv som vokser mest. FrP ønsker at reiselivsnæringen skal kunne utvikle sitt fulle potensial, og anser det som viktig at etablerings- og konkurransehindrende ordninger fjernes.

– En hjertesak for FrP i regjering er å sørge for best mulig forenklinger for næringslivet, herunder reiselivsnæringen, sier Ørsal Johansen, og fortsetter:

– Vi vil gjøre det enklere for lokale virksomheter å tjene penger på turistvirksomhet. Dette styrker lokal verdiskapning, samtidig som det gjør Norge til en mer attraktiv turistdestinasjon. Vi har blant annet åpnet for begrenset alkoholsalg tilvirket i egen virksomhet, såkalt gårdsutsalg. Takket være FrP i regjering har altså turister anledning til å kjøpe for eksempel eplesider eller fruktvin fra gårder rundt om i landet – fra Hardanger til Buskerud, sier Ørsal Johansen.

En voksende bransje

De siste årene har norsk reiseliv meldt at interessen for å besøke Norge har økt betraktelig. I 2018 kunne det vises til at varepraten om Norge på internett øker fra hele verden.

– Dette er gledelige tall, og et godt utgangspunkt for arbeidet for ytterligere vekst i næringen. Norges spesielle kvaliteter, gjennom særegen natur og rik kulturarv, gjør landet til et spennende reisemål, og næringen har dermed et uutnyttet vekstpotensial. Styrkingen av Norge som turistdestinasjon avhenger av at vi klarer å konkurrere i et stadig tøffere internasjonalt reisemarked, sier Ørsal Johansen og fortsetter:

– FrP legger til rette for et enkelt system for reiselivsnæringen, uten hemmende byråkratiske omveier, og sørger for at skatte- og avgiftspolitikken ikke svekker konkurransekraften for norske reiselivsprodukter, avslutter Ørsal Johansen.