Foto. Sylvi Listhaug

Foto: FrP

900 flere og bedre sykehjemsplasser

Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug vil gi tilskudd til ytterliggere 900 flere og bedre heldøgns omsorgsplasser. Til sammen legger regjering til rette for 2400 nye og forbedrede plasser i 2019.

– FrP vil gi alle eldre en trygg og god alderdom. Mennesker med omsorgsbehov skal være trygge på at de får et godt og verdig tilbud når de trenger det. Derfor vil vi nå styrke tilskuddsordningen for heldøgnsplasser i sykehjem og omsorgsbolig ytterligere, sier Sylvi Listhaug.

25,5 milliarder i tilskudd

I revidert nasjonalbudsjett for 2019 foreslår regjeringen å øke tilskudd til heldøgns omsorgsplasser i kommunen, og vil med det legge til rette for 900 flere og bedre plasser for eldre og personer med behov for pleie .

– Med denne satsingen prioriterer vi bygging og modernisering av et rekordstort antall heldøgns omsorgsplasser. Til sammen har FrP i regjering nå lagt til rette for 15 500 heldøgns omsorgsplasser siden 2013, gjennom en tilskuddsramme på om lag 25,5 milliarder kroner, sier Listhaug.

FrP prioriterer eldreomsorgen

Listhaug sammenligner regjeringens innsats med resultatene fra de rødgrønne. I årene 2008 til 2013 ble det kun satt av om lag 7,6 milliarder kroner i den statlige tilskuddsordningen.

– Med FrP i regjering prioriteres endelig eldreomsorgen. Gjennom økte tilskudd legger vi nå til rette for at det kan bygges nye og moderne plasser i sykehjem og omsorgsboliger, sier Listhaug.