Foto. Siv Jensen

Foto: Elin Eike Worren

Det går godt i norsk økonomi

Økonomien i Norge går bra, det skapes nye jobber og flere kommer i arbeid. Siv Jensen kom med flere gode nyheter i revidert nasjonalbudsjett.

Finansminister og partileder Siv Jensen la tirsdag frem revidert nasjonalbudsjett, som er en årlig justering av statsbudsjettet.

Tallene viser at den norske økonomien går godt. De tre siste årene har det blitt om lag 95 000 flere i arbeid. Det siste året har tre av fire jobber blitt skapt i privat sektor, og den registrerte ledigheten har ikke vært lavere på ti år.

Skal rive bomstasjoner

Siv Jensen kom med en rekke gladsaker for FrP i revidert nasjonalbudsjett. FrP i regjering vil nå bruke 200 millioner kroner på å rive bomstasjoner.

– Noe av det første vi gjorde da vi kom i regjering i 2013 var å rive bomstasjoner. Nå skal vi gjøre det igjen. I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å bevilge 200 millioner kroner til å rive bomstasjoner gjennom å slette bompengegjeld og stoppe innkrevingen av bompenger, sier Jensen.

Lavere avgift på bil og MC

Regjeringen foreslår også å fjerne engangsavgiften for motorvogner som er eldre enn 20 år og redusere engangsavgiften for motorsykler med i gjennomsnitt 10 prosent.

– Bil er kultur. Biler som er over 20 år gamle er i hovedsak entusiastbiler, og FrP synes ikke at det skal være vanskelig å drive med hobbyen sin. Derfor sørger vi for at alle som ønsker å importere drømmebilen får gjøre det avgiftsfritt fra 1. juli, sier Jensen, og legger til:

– Fra 1. juli vil vi også redusere engangsavgiften for motorsykler med i gjennomsnitt 10 prosent. Vi har tidligere gjort flere endringer i avgiften for motorsykler, som har ført til betydelig lavere engangsavgift for motorsykler. Enkelte modeller har fått over 50 000 kroner i lavere avgift sammenlignet med 2013-regler, sier Jensen.

Tilskudd til kjøkken på sykehjem

Fremskrittspartiet har lenge kjempet for å få kjøkkenet tilbake på sykehjemmene, for å sikre at eldre får servert god, sunn og næringsrik mat.

– Jeg vil at sykehjemmene skal fylles med god matlukt, som skaper matlyst og trivsel. Vi lovet velgerne at vi skulle få kjøkkenet tilbake på sykehjemmene i valgkampen 2017. Nå kommer tilskuddsordningen. Staten skal nå ta halve regningen hvis din kommune vil bygge kjøkken på sykehjemmet, sier Jensen.

Styrker politiet

I regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett styrkes også politiets budsjetter med totalt 151 millioner. 100 millioner bevilges til en egen investeringspott for innkjøp av nye biler, mobile voldsalarmer og annet nødvendig utstyr.

– Med FrP i regjering fortsetter satsingen på politiet. I tillegg til å ansette flere politifolk, investerer vi også i nye biler og nytt utstyr. Det er viktig for å sikre tryggheten til folk flest, sier Jensen.

Les mer om revidert nasjonalbudsjett ved å følge denne lenken.