Foto av Jøran Kallmyr.

Foto: Elin Eikre Worren

FrP styrker politiet

Justisminister Jøran Kallmyr vil gi 151 millioner ekstra til politiet i revidert nasjonalbudsjett. Av disse skal 100 millioner øremerkes til nytt utstyr.

I regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett settes det av midler til en egen investeringspott for politiet. Totalt 100 millioner skal brukes til innkjøp av nye biler, mobile voldsalarmer og annet nødvendig utstyr.

– Denne regjeringen satser på politiet. I tillegg til å ansette flere politifolk, investerer vi også i nye biler og nytt utstyr. Det vil gi oss et bedre politi, og bidra til at vi oppnår målene i nærpolitireformen, sier justisminister Jøran Kallmyr.

I tillegg til investeringsmidlene foreslår regjeringen å gi en ekstrabevilgning på 51 millioner kroner i frie midler for å styrke politidistriktene. Totalt styrkes derfor politiets budsjetter med 151 millioner.

Økt kvalitet og effektivitet

I tillegg til å være en kvalitetsreform, skal nærpolitireformen også legge grunnlaget for økt effektivisering. Kallmyr mener likevel at det er viktig å fortsette satsingen på politiet, slik at reformen kan iverksettes på en god måte og gi større avkastning på lengre sikt.

– All erfaring tilsier at det tar tid å få resultater av større reformer. Det betyr ikke at vi kan la være å gjøre det som er nødvendig. Politireformen er en helt nødvendig kvalitetsreform. Nå gir vi politiet mer tid til å få tiltakene i reformen til å virke, sier Kallmyr.

Historisk politisatsing

Justisministeren skryter av sine forgjengere, og er klar på at FrP i regjering har levert et historisk løft for norsk politi.

– Det har blitt om lag 1650 flere politifolk siden 2013, og vi nærmer oss nå målet om 2 politifolk per 1000 innbyggere. Hvert eneste politidistrikt har blitt styrket under denne regjeringen, både i form av økte bevilgninger og flere stillinger. Vi skal fortsette arbeidet med å sikre et sterkt og effektivt politi i årene som kommer, sier Kallmyr.