Foto av Christian Tybring-Gjedde på landsmøtets talerstol.

Foto: FrP

FrP vil nå 2-prosentmålet innen 2024

Landsmøtet krever at regjeringen når NATOs mål om 2 prosent av BNP til forsvaret innen 2024.

– Vårt medlemskap i NATO sikrer at Norge får alliert støtte ved et eventuelt militært angrep på landet. NATOs solidaritet går imidlertid begge veier. Det betyr at det norske forsvaret også må være beredt til å bidra utenfor landets grenser dersom en våre allierte skulle bli angrepet, sier utenrikspolitisk talsmann Christian Tybring-Gjedde.

FrP har lenge holdt fast ved at Norge må nå NATOs mål om at to prosent av BNP skal gå til forsvaret innen 2024. Med FrP i regjering har forsvarsbudsjettet økt fra om lag 1,3 prosent til 1,6 prosent av BNP.

– Vi har kommet et stykke på vei, men vi har også langt igjen. Vi vil benytte økte budsjetter til å få det vi har av materiell til å fungere og få på plass viktige investeringer i kampfly, overvåkingsfly, helikopter og ubåter. Vi vil også styrke Hæren og Heimevernet, sier Tybring-Gjedde.

Avhengig av godt samarbeid

Tybring-Gjedde understreker at Norge er helt avhengig av at samholdet i NATO fungerer, selv om alle land har et ansvar for egen sikkerhet.

– Samholdet i alliansen styrkes ved økt alliert trening. Storøvelsen Trident Juncture i fjor høst viste at alliert samarbeid fungerer, og at vi er sterke sammen, sier Tybring-Gjedde.

Etterretningen må styrkes

Flere sikkerhetseksperter peker på at et fysisk forsvar ikke lenger er tilstrekkelig for å slå ned på potensiell aggresjon.

– Kriser kommer overraskende, og vi må forberede oss på en rekke områder. Cybertrusselen er en av de største utfordringene. Digitalisering gjør oss i praksis åpne for angrep mot all kritisk infrastruktur. Slike angrep kan også være middel for økonomisk eller politisk press. Samarbeid om etterretning gjør alliansen mindre sårbar for slike cyberangrep, sier Tybring-Gjedde.

Klart krav fra landsmøtet

Fremskrittspartiets landsmøte slo nylig fast at den nye langtidsplanen for Forsvaret må innrettes slik at Norge fremstår som en god alliert, med kapasitet til å motta allierte forsterkninger og til å løse mindre konflikter selv.

– Samtidig krever FrP at arbeidet med den digitale sikkerheten styrkes. Det innebærer at forsvarsbudsjettet snarest, og senest innen 2024, må nå NATOs mål om to prosent av BNP, sier Tybring-Gjedde.