Foto. Jon Helgheim

Foto: FrP

Ingen IS-krigere eller sympatisører til Norge

FrP mener at støtte til IS må få konsekvenser. Én av disse er at du ikke lenger er velkommen i Norge.

Verdens øyne retter seg i disse dager mot Syria og det som nå er igjen av terrorregimet til IS.

FrPs landsmøte slo i helgen fast at IS-krigere og deres støttespillere utgjør en stor sikkerhetstrussel. Derfor vil ikke FrP under noen omstendigheter hjelpe eller medvirke til at IS-krigere eller IS-sympatisører kommer tilbake til Norge.

– IS-krigere og sympatisører har vendt det norske samfunnet ryggen og kjemper mot vårt land og våre verdier. De støtter halshugging, brenning, voldtekt og drap på uskyldige mennesker. Dette er farlige personer som vi ikke ønsker til Norge. De fortjener lange fengselsstraffer, og bør dømmes og sone der de har begått sine grusomme forbrytelser, sier innvandringspolitisk talsmann Jon Helgheim, og legger til:

– Norge kan ikke avvise norske statsborgere på grensen. Men dersom IS-krigere og sympatisører med norsk statsborgerskap kommer til Norge på egen hånd, skal de pågripes, etterforskes og straffes. Dersom de kommer med barn, skal barna deres tas hånd om av barnevernet, sier Helgheim.

Ingen sympati med IS-kvinnene

FrP-landsmøtet var tydelig på at kvinner som har reist frivillig til IS har gjort seg medskyldig i de groveste forbrytelser mot menneskeheten.

– IS-kvinnene har deltatt i ett av de verste terrorregimene verden har sett siden andre verdenskrig. FrP vil under ingen omstendighet aktivt hente disse kvinnene tilbake til Norge, sier Helgheim.

Vil frata oppholdstillatelser

Landsmøtet krevde også at IS-krigere eller IS-kvinner som har norsk oppholdstillatelse, det være seg midlertidig eller permanent, skal miste denne oppholdstillatelsen umiddelbart og utvises fra Norge.

– Ingen av disse, hverken voksne eller barn, skal noen gang komme tilbake til Norge, sier Helgheim.

Ingen forskjellsbehandling

Helgheim forstår at folk har sympati med barna, som tross alt ikke har gjort noe galt.

– Samtidig er det viktig at vi ikke gir signaler om at norske myndigheter er villige til å gjøre mye mer for noen barn enn andre. Det er mange norske barn som lider i utlandet uten at norske myndigheter kan hjelpe. Det blir helt feil om vi sier vi skal strekke oss mye lenger for noen, bare fordi foreldrene er IS-krigere. Hvordan vil det oppfattes av andre foreldre som ikke har gjort noe galt, spør Helgheim.

FrPs landsmøte gjorde følgende vedtak:

  • Hensynet til nasjonens og innbyggernes sikkerhet, alltid skal ha høyeste prioritet.
  • Norge bør arbeide for en felles europeisk tilnærming på problemet.
  • Det beste er at IS-krigerne straffes der forbrytelsene har skjedd, og det må arbeides for å få på plass en internasjonal ad-hoc straffedomstol.
  • IS-krigere og sympatisører som hadde midlertidig eller permanent oppholdstillatelse i Norge før de reiste, skal umiddelbart miste denne.
  • Regjeringen vil hjelpe foreldreløse barn, men bare i de tilfeller der tilhørigheten til Norge kan dokumenteres gjennom DNA.
  • Norske myndigheter skal ikke under noen omstendigheter hjelpe eller medvirke til at IS-krigere eller IS-kvinner kommer tilbake til Norge.
  • Det skal aldri kunne gis familiegjenforening eller oppholdstillatelse til personer som har vært tilknyttet IS.