Foto. Jon Engen-Helgheim

Foto: FrP

Ingen offentlig oppgave å støtte religiøse skikker

– Dersom folk velger å forbli i en økonomisk vanskelig situasjon fordi de av religiøse grunner ikke vil ta opp lån, er det ikke en offentlig oppgave å finansiere dette, sier Jon Helgheim.

I en spørreundersøkelse finansiert av Husbanken kom det i forrige uke frem at bare 11,8 prosent av norsk-somaliere i Oslo eier sin egen bolig. 95 prosent av de spurte oppga at de ville ha kjøpt seg bolig dersom det fantes en boligfinansieringsmodell i tråd med islamske lover om renteforbud.

Innvandringspolitisk talsmann Jon Helgheim avviser at det offentlige skal subsidiere slike lån, og vil nå gjennomgå bostøtteordningen.

– Hensikten med bostøtteordningen er å hjelpe vanskeligstilte med å betjene boutgiftene sine. Dersom det er slik at enkelte som mottar denne type støtte blir avhengige av den fordi de av religiøse årsaker ikke kan ta opp ordinære lån med renter, må vi også kunne trekke tilbake støtten, sier Helgheim.

Kan ikke subsidiere religiøse dogmer

Professor Torkel Brekke uttalte i forrige uke til Klassekampen at Oslo kommune kunne spart store summer i bostøtte dersom muslimer kunne fått muligheten til å eie bolig i stedet for å leie. Videre kom det frem at vanskeligstilte personer ofte takker nei til tilbud om et rimelig startlån, fordi islam forbyr renter. Dermed mener Helgheim at disse bevisst velger å forbli i en situasjon der de er avhengig av bostøtte og andre ytelser.

– Vi kan ikke ha en boligpolitikk som gjør at skattebetalerne skal være med på å subsidiere religiøse særegenheter. At folk ikke liker å betale renter er ikke noe nytt, men det betyr ikke at det er det offentliges oppgave å løse dette, sier Helgheim.

Hardt ut mot Arbeiderpartiet

Ap-byrådet i Oslo har i løpet av den siste tiden lansert forslag til en ny type boligmodell, som blant annet åpner opp for at kommunen skal eie 20 prosent av alle nybygg, og at det skal innføres en leie-til-eie ordning. Helgheim er svært kritisk til flere av forslagene.

– Denne politikken fremstår som en tilpasning til religiøse særkrav. Forslaget om leie-til-eie vil for eksempel være en gavepakke til religiøse grupperinger som ikke ønsker å ta opp lån med renter. En slik politikk er et tegn på en feilslått integreringspolitikk, sier Helgheim, og fortsetter:

– Fremskrittspartiet er opptatt av hvordan vi kan få ned bokostnadene for folk flest. Dette handler om å senke byggekostnadene, redusere offentlig detaljstyring av boligprosjekter og ikke minst fortsette kampen mot den usosiale eiendomsskatten.

Dropp heller eiendomsskatten

Helgheim mener at byrådet i Oslo burde starte på helt andre områder dersom de vil bøte på høye boutgifter for innbyggerne.

– Ap og byrådet i Oslo tar inn store summer i eiendomsskatt, til tross for at kommunene går med milliardoverskudd. Dersom de vil senke bokostnadene for folk flest, burde de heller prioritere å fjerne eiendomsskatten.