Foto av Bengt Rune Strifeldt og Terje Søviknes

Foto: Bjørn Inge Bergestuen - FrP

Ingen økt skatt på fisk og havbruk

Bengt Rune Strifeldt og Terje Søviknes jubler over at FrP-landsmøtet sier nei til ressursrenteskatt i fiskeri- og havbruksnæringene.

Landsmøtet vedtok i helgen to viktige resolusjoner for fiskeri- og havbruksnæringene. Etter forslag fra FrPs fylkeslag i Troms og Finnmark, Møre og Romsdal, Nordland og Trøndelag sa FrP nei til en ny ressursrenteskatt. I tillegg fikk Vestland FrP gjennomslag for at FrP fortsatt skal sikre stabile og gode rammebetingelser for havbruket.

Fiskeripolitisk talsmann Bengt Rune Strifeldt fra Finnmark er glad for at landsmøtet nå har sagt et klart og tydelig nei til en ny ressursrenteskatt.

– Vi trenger ingen ny beskatning av fiskerinæringen. Fremskrittspartiet er et parti som vil ta hele landet i bruk gjennom gode rammevilkår og smarte løsninger, ikke gjennom subsidier og nye krav. Derfor sier vi et klart nei til ressursrenteskatt for fiskeriene, sier Strifeldt.

Arbeidsplasser langs kysten

Sjømatnæringen skaper mange lokale arbeidsplasser og har store ringvirkninger langs kysten. I fjor eksporterte Norge sjømat for nær 100 milliarder kroner. Økt produksjon og eksport vil derfor legge til rette for flere arbeidsplasser og økte ringvirkninger lokalt.

– Vi skal heie på vekstnæringen langs kysten, ikke skatte den ihjel. Norge har produsert og eksportert fisk i generasjoner. FrPs politikk skal sørge for at næringen vokser ytterligere, og fortsette å skape arbeidsplasser og vekst langs kysten, sier Terje Søviknes, fylkesordførerkandidat for Vestland FrP.

Ikke aktuelt med økt skatt

Strifeldt mener at landsmøtet har fattet et symboltungt vedtak, og gleder seg over at FrP befester sin rolle som partiet for lavere skatter, avgifter og offentlige inngrep.

– Fiskerinæringen reguleres kraftig nok som det er, blant annet gjennom deltakerloven, fiskeslagslagsloven, havressursloven og kvoter. Når vi i tillegg ser at bestandene på våre viktigste fiskeslag er på vei ned, er det uaktuelt for oss å vurdere økt skatt på fiskerinæringen, sier Strifeldt.

Vil utnytte Norges fortrinn

Landsmøtet slo i helgen fast at FrP ikke vil pålegge sjømatnæringen nye særskatter og avgifter som svekker konkurranseevnen. FrP vil også sikre kystkommunene økte inntekter fra havbruksnæringen gjennom å videreutvikle Havbruksfondet.

– Norge har med sin langstrakte kystlinje naturgitte fortrinn i havbruk. Men disse kan raskt svekkes når det utvikles nye teknologier innen havbaserte løsningen og landbasert oppdrett. Derfor må vi unngå å pålegge sjømatnæringen særskatter som vil svekke Norge i den stadig økende globale konkurransen, sier Søviknes.