Foto. Bjørn-Kristian Svendsrud

Foto: FrP

Ønsker pant på snusbokser

Plast i naturen er en vår tids største miljøutfordringer. Nå vil FrP utrede mulighetene for å innføre en panteordning på tomme snusbokser.

12 prosent av nordmenn snuser daglig. Swedish Match rapporterer at nordmenn forbruker om lag 1500 tonn plast i form av snusbokser på ett år.

– Dersom vi legger til grunn at ti prosent av tomme snusbokser havner utenfor søppeldunken, tilsier disse tallene at det årlig kastes 150 tonn plast i naturen. Tomme snusbokser er i ferd med å bli et alvorlig miljøproblem, sier FpU-formann Bjørn-Kristian Svendsrud.

Forurenser skal betale

På helgens landsmøte fikk ungdomspartiet flertall for sitt forslag om å utrede mulighetene for en panteordning for snusbokser. Svendsrud tror at innføring av pant vil føre til at færre snusbokser havner i søppeldunken, i naturen eller på gata.

– Folk flest ønsker å gjøre en forskjell for miljøet, så lenge det er mulig og lettvint. En panteordning vil gi den enkelte et økonomisk insentiv til å kvitte seg med snusboksen på en mer miljøvennlig måte, og det er helt i tråd med FrPs prinsipp om at forurenseren skal betale, sier Svendsrud.