Foto av Bård Hoksrud.

Foto: Bjørn Inge Bergestuen - FrP

Skal fortsatt bruke oljepenger i Norge

Bård Hoksrud er klar på at ny lov om oljefondet ikke hindrer bruk av oljepenger innenlands.

Stortinget behandler for tiden ny lov om Norges Bank og forvaltningen av Statens pensjonsfond utland, bedre kjent som oljefondet. Forslaget innebærer blant annet at man skal lovfeste at oljefondet kun kan investere utenlands. At fondet skal investere i utlandet, og ikke i Norge, har tidligere vært et av fondets viktigste styringsprinsipp. Nå skal det altså lovfestes.

– Det som nå lovfestes er at oljefondet ikke på egen hånd kan investere i Norge, kjøpe seg opp i norske selskaper, eiendom eller lignende. Det er et godt prinsipp, sier Hoksrud.

Norge skal fortsatt bruke oljepenger

Lovfestingen har imidlertid dannet grunnlaget for en feiloppfatning om at oljefondet ikke kan bruke penger i Norge. Bård Hoksrud understreker at oljefondet i realiteten investerer i Norge for mange milliarder hvert eneste år.

– Vi tar ut om lag 230 milliarder fra oljefondet for å bruke på investeringer i Norge, som infrastruktur og annet. Det skal vi fortsatt gjøre. Hovedpoenget er at Statens pensjonsfond utland skal, som navnet tilsier, og som det også har gjort før, investere i utlandet, sier Hoksrud.

Vil ta ut 100 milliarder

Hoksrud påpeker at nettopp investeringer i utlandet er det som gir staten mulighet til å ta penger ut av fondet og investere innenlands, slik FrPs landsmøte tok til orde for på landsmøtet.

– FrPs landsmøte vedtok ikke at oljefondet skulle bruke penger på å slette bompengegjeld, men at staten skulle ta 100 milliarder ut av fondet for å bruke dem. Med et slikt grep vil fondet fortsatt ikke hatt en krone investert i Norge, men vært 100 milliarder mindre, forklarer Hoksrud.