Erlend Wiborg. Foto.

Foto: Bjørn Inge Bergestuen - FrP

Tilfører nye midler til saksbehandling i NAV

– Vi kan ikke akseptere at enkeltmennesker brått mister inntekten som følge av manglede saksbehandlingskapasitet, sier Erlend Wiborg.

Før jul ble det kjent at om lag 600 personer fikk stanset arbeidsavklaringspengene uten særskilt varsel eller vedtak fra NAV i forkant.

– Det mener FrP er uholdbart. Et vedtak skal vurdere om brukeren fortsatt kvalifiserer til arbeidsavklaringspenger, og om brukeren nå anses som friskmeldt til arbeid eller må søke annen bistand i NAV, sier Erlend Wiborg, som leder av Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

15 millioner til bedre saksbehandling

Før jul ble det omdisponert 50 årsverk internt i NAV for å få sakene prioritert. Nå styrker regjeringen dette arbeidet ytterligere, ved å bevilge 15 millioner kroner i revidert statsbudsjett som legges frem til uken. Wiborg mener at dette er en helt nødvendig bevilgning.

– At noen plutselig blir stående uten inntekt, uten forvarsel, er uholdbart. Derfor har FrP vært klare på at NAV må prioritere saksbehandling for de brukerne som står i fare for å miste ytelsene sine, slik at de det gjelder får anledning til å omstille seg eller fremskaffe dokumentasjon som skal til for å kunne få forlenget ytelsen, sier Wiborg, og legger til:

– Manglende saksbehandlingskapasitet er ikke noe vi kan akseptere. Vi snakker om enkeltmennesker som opplever dette som svært vanskelig. Derfor sørger vi for å styrke kapasiteten ytterligere med friske 14 millioner i revidert statsbudsjett neste uke. Det vil først og fremst bety mye for de det gjelder, sier Wiborg.

Må ta enkeltmennesket på alvor

Arbeidsavklaringspenger bevilges til personer som har minst 50 prosent nedsatt arbeidsevne, og skal fungere som inntektssikring mens brukeren deltar på behandling og arbeidsrettede tiltak. Målet er å avklare arbeidsevnen, og om brukeren må over til uføretrygd eller tilbake i arbeid. Wiborg mener det er avgjørende at NAV tar enkeltmennesket på alvor.

– Regjeringen har tydeliggjort arbeidsavklaringspengeordningen, og den skal nå kun gis til de som har nedsatt arbeidsevne på bakgrunn av helse, skade eller lyte. Det er viktig at ordningen nå følges tettere opp, slik at vi får den til å fungere etter hensikten. Vi må få til en raskere avklaring av arbeidsevnen, slik at den enkelte får klargjort om de kan uføretrygdes eller tilbakeføres til arbeid ved for eksempel omskolering, sier Wiborg.

Wiborg understreker at det er gjort flere grep for å sørge for at ordningen nå blir bedre, blant annet gjennom flere oppfølgingskrav underveis og ved at en lettere kan kombinere arbeid og arbeidsavklaringspenger.

– Alt ligger til rette for at vi nå skal få en bedre ordning, og ny midler fra regjeringen vil sikre at vi får ryddet opp i de uheldige sakene som har oppstått som følge av manglende saksbehandlingskapasitet, sier Wiborg.