Foto. Åshild Bruun-Gundersen

Foto: Elin Eike Worren

Vaksiner angår også dine barn

Helsepolitisk talskvinne Åshild Bruun-Gundersen jubler over at FrP-landsmøtet har vedtatt en rekke nye vaksinekrav.

– Vi er i dag så vant til å leve under beskyttelsen av vaksiner, at mange av oss har glemt hvor viktige vaksiner er. Det er de svakeste av oss som vil bli syke først om for mange er uvaksinerte, og dersom befolkningen ikke lenger har gruppeimmunitet, sier Åshild Bruun-Gundersen, og legger til:

– Vi ser nå at sykdommer som har vært utryddet i Norge kommer tilbake som følge av vaksinemotstand, innvandring og turisme. Vi har nylig hatt en meslingepidemi i hovedstaden. 82 000 mennesker ble smittet med meslinger i Europa i fjor, tre ganger så mange som året før, advarer Bruun-Gundersen.

Vil ansvarliggjøre helsepersonell

Bruun-Gundersen viser til at helsepersonell har et spesielt ansvar for å ikke smitte egne pasienter. Hun mener det er bemerkelsesverdig at meslingutbruddet i Oslo startet hos nettopp helsepersonell på legevakten.

– At et utbrudd starter hos ansatte på legevakten i Oslo viser viktigheten av at FrP får gjennomslag i denne saken. Dette er rett og slett ikke akseptabelt, sier Bruun-Gundersen, og fortsetter:

– Syke pasienter som oppsøker norsk helsevesen skal få hjelp og medisiner, ikke livsfarlige sykdommer. Det er på høy tid at vi stiller tydelige krav. Dersom du nekter å vaksinere deg, har du rett og slett ikke noe i norske helsevesen å gjøre, sier Bruun-Gundersen.

Vaksinasjonskrav for innvandrere

Landsmøtet vedtok også at innvandrere til Norge må være vaksinert, og at asylsøkere skal vaksineres i løpet av maksimalt tre dager.

– Vi må ta innover oss at dette er et problem som også handler om innvandring. Sykdommer som er utryddet i Norge blir nå reintrodusert, samtidig som befolkningen tar stadig lettere på vaksinering. Vi vaksinerer ikke lenger barna våre mot tuberkulose, som drepte 250 000 nordmenn mellom 1895 og 1955, påpeker Bruun-Gundersen, og legger til:

– Ifølge Folkehelseinstituttet er det 114 land med høy forekomst av tuberkulose. Norge mottar flyktninger fra mange av disse landene, og land så nære som Litauen har store utfordringer med tuberkulose, sier Bruun-Gundersen.

FrP vil også utrede mulighet for å stille vaksinasjonskrav for turister til Norge.

– Vi ønsker alle å satse på turisme, men personer som kommer til Norge har ingen rett til å ta med seg alvorlige og smittsomme sykdommer, sier Bruun-Gundersen.

Min frihet slutter der din begynner

Fremskrittspartiet vil ikke tvinge noen til ta vaksine, men heller begrense folks frihet til å smitte andre. Åshild Bruun-Gundersen mener at dette er en prinsipiell debatt om hvem sin frihet man skal beskytte.

– Min frihet slutter der din begynner. Om du unnlater å vaksinere barna dine har du ingen rett til å utsette andre for smitte av alvorlige sykdommer. Derfor vil FrP innføre krav om dokumentert vaksinasjon for å få plass i offentlige barnehager, tillate arbeidsgivere å stille vaksinasjonskrav til sine ansatte, samt stille vaksinasjonskrav til de som ønsker å reise til Norge. Det er valgfritt å la være å ta vaksine, men det får konsekvenser, sier Bruun-Gundersen, og legger til:

– Nå er det viktig at FrP jobber for å få flertall for disse innstramningene i regjering. Dette er ikke en teoretisk problemstilling, men handler om tryggheten for barn og eldre med dårlig immunforsvar, samt barn som av medisinske årsaker ikke kan vaksineres, eller som ikke har rukket å ta vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet enda.

Fremskrittspartiets landsmøte vedtok i helgen følgende forslag:

  • Stille krav om at flyktninger og asylsøkere som ankommer Norge skal la seg undersøke for smittsomme sykdommer, som meslinger og tuberkulose. Helsesjekk skal skje innen 3 dager etter ankomst.
  • Endre utlendingsforskriften slik at gjennomført tuberkulose- og MMR-vaksinasjon er et krav for å få oppholdstillatelse i Norge.
  • Utrede mulighet for å stille krav om nødvendig vaksinasjon ved innreise til Norge fra land med høy forekomst av smittsomme sykdommer, som eksempelvis tuberkulose.
  • La kommune stille krav om deltakelse i barnevaksinasjonsprogrammet ved opptak i offentlige barnehager. Det må gjøres unntak for barn som av medisinske grunner ikke kan vaksineres, slik at de også kan gå i en barnehage hvor alle barn er vaksinert. 
  • Private barnehager må få lov å stille krav om vaksinasjon ved inntak og som løpende krav for barna i barnehagen.
  • Utrede krav om at ansatte som jobber med sårbare grupper må ha gjennomført og kan dokumentere nødvendig vaksinasjon. Dette for å beskytte sårbare grupper mot smittsomme sykdommer. 
  • Gi arbeidsgiver rett og plikt til å kartlegge vaksinasjonsstatus for alle helsepersonell.
  • Sikre at alle vaksinasjonsdata lagres i vaksinasjonsregisteret, for å gjøre det mulig å følge vaksinasjonsdekningen i befolkningen.