Foto av bomstasjon ved Carl Berners Plass i Oslo.

Foto: FrP

Vil fjerne bomstasjonene

FrP er imot den nye bompengeringen rundt Oslo. Derfor går vi til valg på å fjerne den.

– FrP mener at bilen er et nødvendig transportmiddel og at det skal legges til rette for bilen over hele landet, også i byene. Staten skal ha finansieringsansvaret for en hensiktsmessig veiutbygging i landet. Bruk av bompenger, veiprising eller annen direkte trafikantbetaling er en ytterligere beskatning som FrP ikke ønsker, sier samferdselspolitisk talsmann Morten Stordalen.

Stor ekstrautgift for folk flest

1. juni blir bilistene i hovedstaden møtt av 53 nye bomstasjoner. Ap-byrådet vil bruke bompengeinntektene til å finansiere alt fra sykkelvei og trikk til blomsterpotter og gatemaling. Totalt går 98 prosent av inntektene fra bomringen i Oslo til andre formål enn vei.

– Dette bomprosjektet er hinsides all fornuft. Raymond Johansen og byrådet hans skal nå bruke bilistene som en melkeku for investeringer og drift som kommunen burde finansiert selv. Dette skjer samtidig som bilene motarbeides gjennom stengte gater, fjerning av parkeringsmuligheter og forsømt vedlikehold, sier førstekandidat Aina Stenersen i Oslo FrP.

Stenersen påpeker at Oslo FrP alltid har stått alene i kampen mot bompengene i Oslo. Hun er glad for at andre partier nå begynner å våkne i bompengesaken, men fastslår at det fortsatt er liten forståelse blant Oslo-politikerne for hvilke konsekvenser den nye bomringen vil få.

– Med Ap-byrådets nye bompengering vil titusenvis av Oslo-borgere møte på en bomstasjon når de drar på butikken, besøker bestemor på aldershjem, eller henter i barnehagen. Dette blir en stor ekstrautgift i hverdagen for mange, og de som rammes hardest er de med svakest økonomi. Derfor går vi til valg på å stoppe bompengeinnkrevingen i Oslo, sier Stenersen.

Pendlerne rammes hardt

I naboregionen Viken er det også stor motstand mot de nye bomstasjonene. Mange som er bosatt i kommunene omkring Oslo er avhengige av bilen for å komme seg på jobb i hovedstaden.

– I Akershus har FrP stemt mot disse bompengepakkene, og Viken FrP går til valg på fjerne bompengeavgiften gjennom Oslo. Dette er en sak som har stor betydning for vår region og Ap-byrådets nye bomstasjoner rammer mange av våre innbyggere svært hardt, sier førstekandidat Lavrans Kierulf i Viken FrP.

Kierulf påpeker at Oslo-området er Norges største og viktigste bo- og arbeidsmarkedsregion, og at Viken FrP ønsker å knytte regionen tettere sammen, både gjennom å legge til rette for god infrastruktur og ved å stimulere til bosetting utenfor Oslo sentrum. Han mener at Arbeiderpartiets bompengepolitikk i hovedstaden gjør dette vanskeligere å oppnå.

– Innbyggerne i Viken som pendler til jobb i Oslo vil fremover bli tvunget til å subsidiere en rekke kollektiv- og byutviklingsprosjekter i hovedstaden. Bilistene må nå betale inn milliarder i kroner i bompenger bare for å komme seg på jobb, samtidig som det brukes minimalt med midler på å skape en enklere hverdag for pendlerne. Det er blodig urettferdig, sier Kierulf.

Til kamp mot bompenger i hele landet

FrP har den siste tiden bidratt sterkt til å velte planlagte bompengeprosjekter i flere deler av landet. Buskerudpakke 2 ble forrige uke vraket etter lang kamp fra Nedre Eiker FrP. Kort tid etter fikk Arendal FrP flertall for å kansellere 20 planlagte bomstasjoner i Arendalsregionen. Også på Nord-Jæren fikk FrP kjempet gjennom et nei til bompenger.

Morten Stordalen mener at den lokale motstanden mot bompengene nytter og at høstens kommunevalg vil bli svært viktig for bilistene.

– Dette valget gir bilistene muligheten til å stemme på lokalpolitikere som er mot bompenger. Velgerne bør huske på at nær sagt alle de andre partiene har ønsket den utviklingen vi nå ser og stemt for nye bommer lokalt, sier Stordalen.

I regjering har FrP klart å redusere bompengeandelen fra 40 prosent under de rødgrønnes Nasjonale transportplan (NTP) til 28 prosent i dagens NTP. Men til tross for at FrP kjemper for å gjøre hverdagen enklere for bilistene, velger mange lokalpolitikere å kreve inn store bompengesummer fra sine innbyggere gjennom såkalte byvekstavtaler.

– FrP vil ha en grundig gjennomgang av dagens byvekstavtaler for å identifisere og fjerne unødvendige kostnader. Samferdselsministeren har gjort det klart at det ikke skal være mulig for å øke bompengebelastningen dersom lokale prosjekter går med underskudd. Hvis pengene tar slutt, må prosjektet stoppes eller nedskaleres. Det er et godt signal å gi, sier Stordalen.