Foto. Anita Egeli

Foto: FrP

Vil ha narkotikafri skole

FrP vil åpne for narkotikasøk med hund i fellesarealer på videregående skole.

– Det er en prioritert politioppgave å forebygge narkotika blant ungdom i samarbeid med skoleetaten og andre aktører på området. Politiet skal være i tett dialog med skolene for å sikre at barn og unge opplever trygghet i skolehverdagen, og for at ungdom ikke utsettes for risiko for rekruttering til kriminalitet eller bruk av narkotika. Bruk av politihund vil være et viktig virkemiddel for å få narkotikaen bort fra skolene, sier Anita Egeli, gruppeleder i Rogaland FrP.

Økende rusmisbruk blant unge

Stavanger Aftenblad har gjennom flere artikler dokumentert rusbruken blant unge i Rogaland. Det fremkommer blant annet at antall narkotikasaker i fylket der de involverte er under 18 år har doblet seg i løpet av 2018, og at ungdommer helt ned i 12 års alder får kjøpt stoffer som LSD.

Antall unge som blir henvist til ruspoliklinikken har også skutt i været. Samtidig forteller forebyggende enhet i politiet om et stadig tøffere miljø med store mengder narkotika.

– Fremskrittspartiet mener at det forebyggende arbeidet må styrkes for å ivareta skolehverdagen for elever flest. Det er ikke en rettighet å ta med seg ulovlige rusmidler på skolens fellesarealer, og derfor er jeg glad for landsmøtet støtter vårt forslag om å tillate søk etter narkotika i skolens fellesarealer i ordinær skoletid, sier Egeli.

Landsmøtevedtaket sier at et søk med hund kun skal gjennomføres etter skriftlig anmodning eller samtykke fra skolen. Det stilles derimot ikke noe krav om at elevene må holdes atskilt fra hundesøket og det åpnes for at elevenes skap og private eiendeler kan undersøkes som del i skolens forebyggende arbeid mot narkotikakriminalitet.