Foto. Morten Stordalen

Foto: FrP

Vil ikke ha taksameter i folks biler

– Det blir ikke mindre å betale for landets bilister av at man bytter ut bompenger med veiprising, Derfor er veiprising en dårlig idé, sier Morten Stordalen.

Arbeiderpartiet går nå inn for å innføre veiprising i Norge. Kort fortalt går veiprising ut på at alle biler utstyres med en GPS, og at bilistene betaler avgifter basert på når og hvor man kjører.

– FrP er svært skeptiske til konseptet med veiprising. FrPs utgangspunkt har hele tiden vært at bilistene skal betale mindre, og at avgifter på bil skal gå til bilformål, sier FrPs samferdselspolitisk talsmann Morten Stordalen, og legger til:

– Skepsisen mot veiprisingen blir ikke mindre av at forslaget kommer fra Ap, som gjennom alle år har brukt bilen som en melkeku for staten. Aps veiprising handler om å fjerne bommene og heller installere et taksameter i hver eneste bil i landet, der de selv bestemmer kilometerprisen, sier Stordalen.

Kun FrP er mot bompenger

Stordalen er glad for at de andre partiene begynner å innse at bompenger er en dårlig og usosial måte å finansiere veibygging på. Han har imidlertid ingen tro på at bilistene kommer godt ut av å erstatte dagens bompengeinnkreving med veiprising.

– Dersom Ap vil gjøre noe med bompengeproblematikken bør de heller støtte oss i Stortinget når vi foreslår å kutte i bompenger, påpeker Stordalen.

Distriktsfiendtlig avgift

Veiprising vil bety at mange mennesker som bor i distriktene vil bli belastet per kilometer, selv om de sjelden kjører på veier som i dag har bommer.

– Folk i distriktene blir med dette i verste fall nødt til å betale for kostbare kollektivprosjekter i byene. Det vil være både urettferdig og distriktsfiendtlig, sier Stordalen.

En trussel mot personvernet

Samtidig mener Stordalen at det er stor grunn til å være betenkt over personvernet dersom man skulle innføre veiprising.

– Jeg tror ikke at folk flest ønsker at bilen deres skal kunne spores helt nøyaktig, både hvor den kjører, når den kjører og hvor langt den kjører. Dette handler ikke bare om avgifter, men også viktige prinsipielle personvernhensyn, sier Stordalen.