Foto. Åshild Bruun-Gundersen

Foto: FrP

76 000 færre i sykehuskø

– Økte bevilgninger til sykehusene og mer valgfrihet for pasientene har gitt store kutt i helsekøene, sier Åshild Bruun-Gundersen.

Siden FrP kom i regjering har sykehusene fått nesten 50 milliarder kroner mer i overføringer. Sammen med en mer effektiv styring har dette resultert i reduserte ventetider, bedre utstyr og nyere medisiner enn tidligere.

– Det kanskje viktigste enkeltgrepet for sykehusene er likevel økningen av den innsatsstyrte finansieringen fra 40 til 50 prosent, som betyr at sykehusene får mer penger for hver pasient som behandles. Dette grepet har bidratt sterkt til at den gjennomsnittlige ventetiden er 14 dager lavere enn før FrP kom i regjering, og at antallet i sykehuskø er redusert med hele 76 000 personer, sier helsepolitisk talsperson Åshild Bruun-Gundersen.

Valgfrihet gir raskere behandling

Bruun-Gundersen trekker også frem ordningen som lar pasienter velge behandling hos private sykehus på det offentliges regning som en klar FrP-seier. Ordningen med fritt behandlingsvalg går ut på at private tilbydere, uavhengig av om de har en avtale med et regionalt helseforetak, kan godkjennes som leverandører av spesifikke helsetjenester.

– Vi ser at pasientene nå virkelig begynner å få øynene opp for denne ordningen, som i praksis gjør at det offentlige kjøper vanlige pasienter ut av helsekøen ved bruk av privat helsepersonell. Med FrP er det ikke bare rike mennesker, personer med dyre helseforsikringer og Jonas Gahr Støre som kan benytte private sykehus. Helt vanlige mennesker kan nå velge private helsetilbydere – vel vitende om at det offentlige betaler, sier Bruun-Gundersen, og legger til:

– Nesten 20 000 pasienter har nå benyttet seg av fritt behandlingsvalg, og de første fire månedene i 2019 er økningen på hele 75 prosent, sammenliknet med fjoråret. Det er dårlig samfunnsøkonomi og medfører unødige lidelser for den enkelte pasient å måtte vente i lange helsekøer mens private har ledig kapasitet, sier Bruun-Gundersen.

Frykter rødgrønn reversering

Helsepolitikeren er tydelig på at det ikke bare er å bruke mer penger. Pengene må også benyttes på riktig måte. Hun er bekymret for at den gode utviklingen på helseområdet igjen vil reverseres om venstresiden kommer til makten.

– Åtte år med rødgrønn regjering førte til økte ventetider. Helsekøene økte. Etter bare seks år med Stoltenberg II-regjeringen hadde helsekøene økt med 73 000 personer. FrP-Høyre-regjeringen brukte to år på å få ned køene med over 40 000. Både køer og ventetider går fortsatt ned, sier Bruun-Gundersen, og fortsetter:

– Senterpartiet og SV ønsker å fjerne pasientenes mulighet til å velge sykehus, og stryke ordningen som gir sykehusene penger for pasientbehandling. Å gi sykehusene penger uten å stille krav til at pasienter skal behandles har vært prøvd tidligere, og er oppskriften på en massiv helsekø. I venstresidens system er hver pasient som behandles en direkte utgift for sykehusene, og det sykehuset som drives best økonomisk vil være det sykehuset som ikke behandler pasienter i det hele tatt, sier Bruun-Gundersen.