Foto av Siv Jensen.

Foto: Elin Eike Worren

En enklere hverdag for norske bedrifter

FrP har gjennomført en rekke skattekutt og forenklinger for næringslivet. Det skaper nye bedrifter og gode arbeidsplasser over hele landet.

– FrP vil bedre rammebetingelsene for små- og mellomstore bedrifter over hele landet og gjøre det enkelt å starte ny bedrift. Derfor har vi redusert bedriftsbeskatningen og gjennomført en rekke forenklinger i statlige regelverk og reguleringer. Vi ønsker imidlertid å gjøre enda mer, sier partileder og finansminister Siv Jensen.

Drar på nasjonal bedriftsturné

Jensen og mange andre FrPere er i disse dager på en hel rekke bedriftsbesøk sammen med de andre regjeringspartiene. Hensikten er å lytte til bedriftenes innspill, slik at det blir mulig å gjøre hverdagen enda enklere både for etablerte bedrifter og for gründere som ønsker å starte noe nytt.

– FrP mener at privat næringsvirksomhet og entreprenørskap gir oss det viktigste grunnlaget for alle velferdsordningene våre, og at det er det private næringslivet som sikrer at vi tar hele landet i bruk, sier Jensen.

Skattekutt for folk flest

Jensen påpeker at norske distrikter ikke drives av offentlige subsidier og statlige arbeidsplasser, men av en sterk og dynamisk privat sektor.

– FrP vil slippe løs skaperkraften i privat sektor. Lavere skatter betyr at mer av bedriftens overskudd kan brukes til innovasjon og på å skape nye arbeidsplasser. Flere bedrifter og nye arbeidsplasser gjør at flere får mulighet til å leve av egen inntekt, og lavere skatt for folk flest gjør at lønnen strekker lenger. Det skaper bedre velferd og økonomisk trygghet for den enkelte og for norske familier, sier Jensen.