Foto. Silje Hjemdal

Foto: FrP

Fleksibel skolestart til barnas beste

– Alle barn er forskjellige, sier Silje Hjemdal, som tar til orde for fleksibel skolestart.

En ny undersøkelse fra NAV viser at de som er yngst i klassen oftere faller fra og at denne gruppen er overrepresentert blant mottakere av hjelp fra det offentlige. Silje Hjemdal mener at undersøkelsen viser at fleksibel skolestart er til barnas beste.

– Som barnas stortingsrepresentant for FrP ser jeg det som viktig å stå opp for barnas interesse også i skolen. At familiene får større frihet til å tilrettelegge for en god skolestart mener jeg helt klart er til barnets beste, sier Hjemdal, og fortsetter:

– Å være yngst i klassen kan oppleves som en ulempe, og noen barn er rett og slett ikke skolemodne når det første skoleåret begynner. Undersøkelsen fra NAV viser også at for tidlig skolestart kan ha uheldige følger senere i livet. Derfor mener FrP at alle elever skal ha rett til fleksibel skolestart, sier Hjemdal.

Fleksibilitet er i barnas interesse

Mange studier har dokumentert at alder ved skolestart har betydning for senere karakterer og forløp i utdanningssystemet. Noen studier har også vist at det å være født sent på året kan være spesielt negativt for gutter.

– Alle barn er forskjellige. Derfor burde det være ukontroversielt å fastslå at ikke alle barn er klare til å begynne på skolen når de er seks år, og at vi må tilpasse skolepolitikken deretter. For Fremskrittspartiet er tilpasset opplæring og tillit til foreldre og ansatte i barnehage og skole en kjernesak, sier Hjemdal.

– Prosessen må forenkles

Opplæringslovens § 2-1 slår fast at «Grunnskoleopplæringa skal til vanleg ta til det kalenderåret barnet fyller 6 år.» Hjemdal ønsker at åpningen for fleksibilitet som allerede ligger i loven må gjøres tilgjengelig for folk flest.

– Det er en åpning for fleksibel skolestart også i dagens system, men dessverre må foreldre som ønsker senere eller tidligere skolestart for sitt barn gjennom en tung byråkratisk prosess for å få dette til. FrP mener derfor at denne prosessen må forenkles, sier Hjemdal.