Morten Ørsal Johansen. Foto.

Foto: FrP

Flere skip seiler under norsk flagg

– Med FrP i regjering velger stadig flere skip å flagge hjem. Det er fordi vi fører en vellykket maritim politikk, sier Morten Ørsal Johansen.

Ifølge Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) er det 87 flere skip i registeret enn i 2015. Til sammenligning sank antall skip i NIS med 134 skip mellom 2005 og 2013.

– Vi har snudd trenden fullstendig. Før FrP kom i regjering var det en negativ trend i antall norskregistrerte skip. Nå strømmer skipene tilbake. FrP i regjering fører en vellykket maritim politikk, som bringer næringsvirksomhet tilbake til Norge, sier Ørsal Johansen og fortsetter:

– Når skipene flagger hjem, bringer vi samtidig hjem kompetanse, arbeidsplasser og levende lokalsamfunn, sier Ørsal Johansen.

Oppmykning av regler

En av endringene som FrP har gjennomført i regjering er en oppmykning av reglene i skipsregisteret. Fra 2016 har skip registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister fått gå mellom norske havner som en del av en europeisk rute.

– Målet med endringene var nettopp å sørge for hjemflagging av skip. Vi ønsket at det skulle bli mer attraktivt å registrere seg i det norske skipsregisteret fremfor i utenlandske registre. Nå ser man resultater av næringsvennlig politikk. Hjemflaggingen av norske skip er en direkte følge av vi har lagt til rette for at norske skip skal ha de samme betingelsene som sine konkurrenter, sier Ørsal Johansen og fortsetter:

– Vi fører en offensiv og forutsigbar maritim politikk, som legger til rette for å seile under norsk flagg. Noe av det viktigste for næringen er at det ikke skjer store endringer i rammebetingelsene, som for eksempel i rederibeskatningen eller nettolønnsordningen, avslutter Ørsal Johansen.

FrP er sjøfolkenes parti

I 2017 fikk FrP gjennomslag for å lovfeste nettolønnsordningen for norske sjøfolk, som bidrar til å gjøre norske sjøfolk mer konkurransedyktige sammenlignet med utenlandsk arbeidskraft. Ørsal Johansen mener at norsk kompetanse på norsk sokkel er noe vi må verne om.

– FrP i regjering har gjort mer for å sikre vilkårene for de norske sjøfolkene enn på veldig mange år. Den rødgrønne regjeringen svekket nettolønnsordningen år for år ved ikke å regulere taket i ordningen. Det medførte at den ble mindre og mindre konkurransedyktig, sier Ørsal Johansen, og legger til:

– Noe av det første FrP gjorde i regjering var å heve taket for ordningen. FrP er sjøfolkenes parti og det har vi vært siden vi startet partiet på Saga kino i 1973 med mange sjøfolk i salen. Ønsket om en lovfestet nettolønnsordning er noe vi alene har snakket om og jobbet for i mange år, før vi endelig fikk gjennomslag. Det er gledelig å se resultatene av god FrP-politikk, avslutter Ørsal Johansen.