Foto: FrP

FrP er bilistenes parti

– Det er ingen tvil om at FrP er bilistenes parti. Landsstyret har besluttet at vi skal jobbe for mindre bompenger og nei til veiprising, sier Siv Jensen.

FrPs landsstyre var onsdag samlet for å diskutere bompenger og vedtok seks punkter som partiet skal jobbe for å få gjennomslag for.

Landsstyret ber partiledelsen med utgangspunkt i landsmøteresolusjonen om bompenger og Granavolden-plattformen, å forhandle om en løsning med de andre partiene om gjennomslag på følgende områder:

  • Stoppe nye bypakker
  • Endre nullvekstmålet
  • Slette bompengegjeld
  • Kutte kostnader i eksisterende bypakker
  • Når staten bidrar med penger til byområdene må det stilles strengere krav til egenandel fra lokale myndigheter
  • Nei til veiprising

Landsstyret vedtok også at partiledelsen skal komme tilbake til landsstyret når det foreligger et resultat fra forhandlingene.

– FrP er og har alltid vært opptatt av at det skal bli mindre bompenger for folk flest. Vi er bilistenes parti. I regjering har vi lagt ned bomstasjoner, redusert bompengetakster og økt de statlige investeringene til vei, sier Siv Jensen.

Her kan du lese mer om hva Fremskrittspartiet har gjort for bilistene i regjering.