Foto av Morten Ørsal Johansen

Foto: FrP

Vil fjerne tekstiltollen

– Den norske tekstiltollen gjør klær dyrere for folk flest. Dette er ingen fornuftig toll, dette er tull, sier Morten Ørsal Johansen.

Den norske klesbransjen har nå hatt flere vanskelige år, med økende kostnader og fallende omsetning. Nå vil næringspolitisk talsperson Morten Ørsal Johansen komme bransjen i møte gjennom å fjerne den forhatte tekstiltollen.

– Formålet med denne tollen er bortfalt for lenge siden. Da tekstiltollen ble innført var begrunnelsen at myndighetene ønsket å beskytte norsk produksjon av klær. I dag er norsk tekstilproduksjon svært begrenset. Vi bør forenkle, og aller helst fjerne, hele tekstiltollen, sier Ørsal Johansen.

Byråkratisk tollabyrint

Tekstiltollen er utformet på en svært komplisert måte, og innretningen på tollen har noen underlige utslag. Eksempelvis er det i dag tollfritt å importere t-skjorter med krage, mens det kreves 10,7 prosent toll for import av t-skjorter uten krage. Ørsal Johansen mener at dette er direkte tullete.

– For FrP er det viktig å finne frem til ubyråkratiske løsninger. Tekstiltollen medfører en administrativ kostnad for importører fordi de må lete seg gjennom en labyrint av tollsatser. Disse kostnadene er vanskeligere å håndtere for små og mellomstore bedrifter enn det er for store internasjonale selskaper, sier Ørsal Johansen.

Kostbar innkreving

Ørsal Johansen mener at inntektstapet forbundet med å fjerne tekstiltollen vil være minimalt, ettersom den er svært kostbare å innkreve.

– Fjerning av tekstiltollen innebærer at staten får en tapt proveny på 700 millioner kroner. Med tanke på de store administrative kostnader denne tollen medfører er det stor sannsynlighet for at vinningen går opp i spinningen. Når vi gjennom en fjerning av tekstiltollen kan hjelpe bransjen og samtidig redde skattebetalende arbeidsplasser, bør vi definitivt gjøre det, sier Ørsal Johansen.