Foto. Åshild Bruun-Gundersen

Foto: FrP

Ja til e-sigaretter og nei til snusforbud

– Det er uaktuelt med nye og moraliserende tobakksforbud så lenge FrP sitter i regjering, sier Åshild Bruun-Gundersen.

Før sommeren behandlet Stortinget en ny nasjonal tobakkstrategi. FrP er garantist for at det ikke innføres noen nye forbud i tobakkspolitikken, og har også fått gjennomslag for at e-sigaretter kan selges lovlig i Norge fra 2020.

Under behandlingen i Stortinget fremmet Arbeiderpartiet et eget forslag om å forby både e-sigaretter og snus med smakstilsetning. Det får FrPs helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen til å rase.

– En viktig del av folkehelsearbeidet er å få røykere over på mindre skadelige nikotinprodukter. Et forbud mot smakstilsetning vil i praksis være et forbud mot alle e-sigaretter og halvparten av all snus som selges i dag, sier Bruun-Gundersen, og fortsetter:

– FrP har stoppet mange forslag om forbud i helsepolitikken, deriblant forbud mot salg av kartongvin, forbud mot smakstilsetninger i snus og forbud mot tobakksbruk i eget hjem. Velgerne bør merke seg at det første Arbeiderpartiet vil gjøre om de kommer i regjering er å innføre en rekke nye forbud som gjør livet vanskeligere for vanlige folk, sier Bruun-Gundersen.

Ap ignorer forskningen

Bruun-Gundersen viser til Karl Erik Lund ved Folkehelseinstituttet, som har uttalt at «snus må ha reddet langt flere liv enn produktet eventuelt har tatt».

– Ap driver med forbud og tvangsmoralisme fremfor å se på forskningen. Snus og e-sigaretter kan ikke engang sammenliknes med vanlige sigaretter i skadepotensial, og vi må ta inn over oss at det er enkelte som aldri vil klare å slutte med nikotin, sier Bruun-Gundersen.

Setter moralisme foran fornuft

Arbeiderpartiets påstand er at flere forbud vil stoppe rekruttering til skadelige tobakksprodukter. Bruun-Gundersen mener at Ap er blendet av moralisme.

– Når Ap vil forby opptil 50 prosent av snusen som selges i dag, og i tillegg stanse jobben med å legalisere e-sigaretter, handler ikke dette om å stoppe rekruttering. Arbeiderpartiet ønsker å drastisk redusere valgmulighetene for snuserne, og nekte røykere å få bedre helse gjennom bruk av e-sigaretter. Forslagene fra Arbeiderpartiet er basert på moralsk panikk, ikke forskning eller fornuft, sier Bruun-Gundersen, og legger til:

– Kun 11 prosent av befolkningen var faste røykere i 2017, mot 31 prosent i år 2000. Den dramatiske reduksjonen i antall dagligrøykere viser at dagens politikk fungerer. FrP ser derfor overhodet ikke noe poeng i å gjøre livet kjipere for folk som allerede snuser eller bruker e-sigaretter, sier Bruun-Gundersen.