Foto. Himanshu Gulati

Foto: FrP

Jubler over nye politihelikoptre

Tirsdag kunne justisminister Jøran Kallmyr presentere tre nye politihelikoptre på Gardermoen. Himanshu Gulati i justiskomiteen på Stortinget jubler.

– Dette er en gledens dag! Det er en stor dag for norsk politi, og en milepæl i arbeidet med å styrke beredskapen og skape en trygg hverdag for innbyggerne våre, sier Himanshu Gulati.

Økt beredskap

Anskaffelseskontrakten omfatter i første omgang kjøp av tre maskiner, med opsjon på ytterligere tre av samme type. Helikoptrene som nå er levert oppfyller politiets forventninger og er godt egnet til politiets formål. Oppgavene blir søk, observasjon, spaning, transport og innsetting av innsatspersonell.

– De nye helikoptrene vil utgjøre en økning i politiets beredskap mot terror og alvorlig kriminalitet. Politihelikoptrene er svært viktige i det daglige politiarbeidet, og jeg er svært glad for at vi nå har disse på plass og klar til bruk i ulike typer aksjoner for å forebygge og bekjempe kriminalitet, sier Gulati.

God prosess

Gulati viser til at anskaffelsen har blitt gjort raskt og innenfor både angitt tid og økonomiske rammer. Han er også glad for det gode samarbeidet under anskaffelsesprosessen.

– Dette har vært en god prosess – og det har også vært høyst nødvendig. De nye politihelikoptrene er svært etterlengtet, og jeg gleder meg over at vi nå er mange hakk nærmere den beredskapen som norsk politi både skal og bør ha, sier Gulati.

Trygghet i hverdagen

Avslutningsvis poengterer også Gulati at anskaffelsen av de tre nye politihelikoptrene viser at regjeringen tar arbeidet med å sikre trygghet i hverdagen for innbyggerne på alvor.

– Samlet sett, over 10 år, er denne kontrakten på i overkant av 670 millioner kroner. Det er ikke småpenger, og viser tydelig at regjeringen prioriterer styrking av justissektoren og av politiet, sier Gulati, og legger til:

– Tragedien den 22. juli viste viktigheten av å ha slike kapasiteter tilgjengelig ved kritiske hendelser. Disse helikoptrene blir en viktig del av politiets evne til å reagere når det trengs som mest, avslutter han.