Foto. Helge Andre Njåstad

Foto: FrP

Økt sykelønn til selvstendig næringsdrivende

– FrP vil stimulere til innovasjon og økt verdiskaping. Derfor fortsetter vi styrkingen av selvstendig næringsdrivendes rammevilkår, sier Helge André Njåstad.

Det er et mål å stimulere til nyetableringer, arbeidsplasser og vekst. Ett av flere viktige tiltak er derfor å styrke det økonomiske sikkerhetsnettet for de som driver eget selskap. I dette ligger blant annet rettigheter til økt sykelønn.

– Under den rødgrønne regjeringen var kompensasjonsgraden ved sykdom for selvstendig næringsdrivende på beskjedne 65 prosent. I 2017 økte Fremskrittspartiet og regjeringen den til 75, og fra oktober øker vi den ytterligere til 80 prosent, sier Helge André Njåstad.

Hul omsorg fra Ap

Da Arbeids- og sosialkomiteen behandlet saken valgte Arbeiderpartiet å kritisere regjeringen for ikke å øke den enda mer og pekte på at selvstendig næringsdrivende ikke har de samme rettigheter som andre har.

– Det er en hul omsorg Arbeiderpartiet viser for denne arbeidstakergruppen, når det måtte en blå regjering med Fremskrittspartiet til for å bedre både rammevilkårene og rettigheter i folketrygden, sier Njåstad.

Enklere hverdag for næringslivet

Samfunnet er avhengig av at det skapes nye arbeidsplasser. Derfor har Fremskrittspartiet og regjeringen systematisk styrket selvstendig næringsdrivendes rettigheter, forenklet regelverk og avbyråkratisert.

Blant tiltakene som allerede er gjennomført nevner Njåstad styrket pensjonssparing og rett til arbeidsavklaringspenger, redusert skatt på arbeidende kapital, og en gunstigere opsjonsbeskatning for gründerbedrifter. FrP i regjering har også senket selskapsskatten og etablert Kapitalfunn som gir personlige skatteytere fradrag for investeringer i oppstartsselskaper.

– Mye er allerede gjort, og nå styrker vi selvstendig næringsdrivendes rammer ytterligere gjennom økt sykelønn, avslutter Njåstad.