Foto. Terje Halleland

Foto: FrP

Rekordinvesteringer på norsk sokkel

Terje Halleland jubler over rekordstore investeringer på norsk sokkel. Han konstaterer at dette vil sikre jobbene til arbeiderne i Norges desidert viktigste næring.

Investeringene i olje- og gassnæringen i Norge har økt med 13 prosent siden 2018 og vil trolig utgjøre 175 milliarder kroner i 2019. Dette er en rekordstor satsning på olje og gass.

– Med FrP i regjering har vi sett rekordstore investeringer på norsk sokkel. Petroleumsnæringen er den desidert viktigste næringen for Norge og det er derfor FrP velger å legge så mye vekt på næringen, sier energipolitisk talsmann Terje Halleland.

Nye investeringer sikrer fremtidens jobber

Halleland påpeker at nye plattformer også har åpnet opp for flere arbeidsplasser.

– Uten satsingen fra FrP og regjeringen er det trolig at mange av de 200 000 sysselsatte i olje- og gassnæringen ville stått i fare for å miste jobbene sine. Venstresiden anerkjenner sjeldent viktigheten av arbeid de gjør og glemmer fort hvor mye de betyr for landet vårt, sier Halleland, og legger til:

– Det er disse satsingene FrP får frem i regjering som gjør at de kan være sikre på jobbene sine, samt at vi kan hente inn enda flere til næringen. Dette er tross alt den mest verdiskapende næringen vi har, sier Halleland.

Sikrer norsk velferd og energi til Europa

I tillegg til at petroleumsnæringen er viktig for velferdssamfunnet understreker Halleland at Europa er avhengig av norsk gass for å nå sine klimamål.

– Uten petroleumsnæringen ville vi blitt tvunget til å kutte ned på velferdssamfunnet vårt. Dersom vi skal opprettholde dagens velferdsnivå, må vi også beholde og fortsette investeringene i olje og gass, sier Halleland, og avslutter:

– Det ville uansett ha vært et grovt angrep på klimaet å stenge ned norsk olje- og gassvirksomhet. Uten denne næringen får vi ikke opp den gassen Tyskland og England er avhengige av. Gassen varmer opp hus, brukes i komfyrer og den genererer strøm for mange land som ikke har noe annet alternativ enn gass for å erstatte kull. Jeg vet i alle fall hva jeg foretrekker i valget mellom ren norsk gass og kullkraft, sier Halleland.