Foto av Silje Hjemdal.

Foto: Bjørn Inge Bergestuen - FrP

Vil ha søndagsåpent i sommermånedene

Silje Hjemdal vil gi butikker mulighet til å holde søndagsåpent i juni, juli og august.

– Mange butikker er avhengige av omsetning i sommerhalvåret for å kunne drifte resten av året. Vi mener derfor at butikker skal kunne ha søndagsåpent i juni, juli og august, sier Hjemdal.

Større forutsigbarhet

Hun forteller at det i dag er opp til hver enkelt kommune å avgjøre om butikker får holde åpent på søndager, og at dette kun gjelder i turistkommuner. Fremskrittspartiet ønsker å gi butikker og næringsdrivende forutsigbarhet, gjennom å sørge for at alle butikker kan ha åpent i juni, juli og august.

– For FrP er det viktig å sikre gode vilkår for butikker over hele landet. Vi vet at mange butikker, særlig på tettsteder og i byer med mye turisme gjennom sommeren, avhenger av sommerhalvåret for å kunne overleve. Derfor vil vi legge til rette for at flere butikker skal kunne ha søndagsåpent i sommermånedene, sier Hjemdal.

Mer rettferdig praksis

Hjemdal påpeker at praksisen i dag er skjev og urettferdig.

– Butikker i kommuner som defineres som turiststeder kan i dag holde åpent på søndager, men det er ikke alltid like lett å avgrense hva som er en turistkommune og ikke. Det betyr at dagens regelverk ikke er særlig forutsigbart for butikkene, sier Hjemdal, og legger til:

– Det er svært ulik praksis for søndagsåpent om sommeren fra kommune til kommune. Fremskrittspartiet mener at å tillate søndagsåpne butikker i alle landets kommuner i juni, juli og august vil gi butikkene større forutsigbarhet og være mer rettferdig, sier Hjemdal.

Valgfrihet for kundene

Hjemdal understreker at studenter på sommerferie utgjør god arbeidskraft gjennom sommermånedene, og at det derfor ikke nødvendigvis vil gi merarbeid for de ansatte at butikkene har søndagsåpent. I tillegg sikrer søndagsåpne butikker større valgfrihet for folk flest.

– Butikkene trenger en bærekraftig omsetning. Sommerhalvåret er en god sesong for handel, og derfor bør butikkene få holde åpent også på søndager. Dette vinner lokale kjøpmenn på, men det sikrer også større valgfrihet for kunder og forbrukere. FrP mener at folk skal få lov til å kjøpe melk og brød når de ønsker det, avslutter Hjemdal.