Foto. Gisle Meininger Saudland

Foto: FrP

Vil ikke tilbake til steinalderen

Miljøbevegelsen vil begrense økonomisk vekst for å redusere klimautslippene. Nå viser nye tall at utslipp per innbygger fortsetter å synke, samtidig som levestandarden øker.

Denne uken slapp SSB nye tall som viste at utslippene i Norge økte med 0,4 prosent i 2018 sammenlignet med året før. Men utslippene per innbygger fortsetter å synke, og har konsekvent blitt redusert hvert år siden 1990.

Miljøpolitisk talsmann Gisle Saudland mener at dette viser at FrP i regjering leverer gode resultater på klima- og miljøfeltet.

– Det er riktig at de siste tallene fra SSB viser en moderat utslippsøkning av CO2 for 2018 sammenlignet med året før, men dette skyldes i all hovedsak at vi har valgt å fase ut biodrivstoff fra veitransporten. På denne måten får vi begrenset bruken av palmeolje i Norge, noe som i sum bidrar til lavere globale utslipp fordi hogst av regnskogen avtar, sier Saudland.

Lavere utslipp per innbygger

Et svært underkommunisert poeng i klimadebatten er hvordan utslippene i Norge har endret seg over tid. Mellom 1990 og 2018 har befolkningen i Norge vokst med over 1 million innbyggere, og i den samme perioden har de totale utslippene steget med bare 3 prosent. Utslippene per innbygger har dermed blitt redusert med 17,4 prosent i løpet av tidsperioden.

– Det er rett og slett en bragd at utslippene per innbygger har blitt redusert så kraftig. I denne perioden har folk flest i tillegg hatt kraftige lønnsøkninger og opplevd økt kjøpekraft. Dette motbeviser miljøbevegelsens påstander om at vi må ned i levestandard for å kunne redusere utslippene våre, sier Saudland, og avslutter:

– Jeg reagerer på at representanter i partier som SV og MDG ikke er opptatt av at utslippene har blitt kraftig redusert per innbygger i løpet av de siste tiårene. Trolig skygger de banen når de blir presentert for dette regnestykket fordi det ikke sammenfaller med agendaen deres, som i stor grad handler om å kritisere regjeringens klimapolitikk, på tross av at de aller fleste indikatorer viser at vi leverer gode resultater på klima- og miljøfeltet, sier Saudland.