Foto. Åshild Bruun-Gundersen

Foto: FrP

Vil innføre fritt røntgenvalg

– Det er uholdbart og meningsløst at folk står månedsvis i kø for å ta røntgen når det er ledig kapasitet hos private aktører, sier Åshild Bruun-Gundersen.

Minst 800 personer står nå i kø for å få tatt nødvendige røntgenbilder som CT eller MR ved Radiumhospitalet og Rikshospitalet. Samtidig reklamerer private aktører som Aleris og Volvat med kort ventetid, og enkelte steder kan man få time på dagen.

– Fremskrittspartiet vil denne køen til livs, og krever derfor at det innføres fritt røntgenvalg. I den nye regjeringserklæringen har FrP fått gjennomslag for å utvide fritt behandlingsvalg til nye områder, samt øke bruken av private spesialister. Fritt røntgenvalg er et ypperlig sted å starte, sier helsepolitisk talsperson Åshild Bruun-Gundersen.

Kostbart og belastende

Bruun-Gundersen understreker at ingen tjener på dagens ordning. Røntgenkøen er både kostbar for samfunnet og belastende for den enkelte pasient. Hun mener at de offentlige sykehusene må begynne å kjøpe tjenester av de private med en gang.

– Alle pasienter må kunne velge hvor de vil få tatt avanserte røntgenbilder som MR og CT, og det offentlige skal selvsagt betale. Samfunnet har ikke råd til å la folk gå sykemeldte i månedsvis i påvente av nødvendig behandling. Det er bedre for alle parter å utnytte ledig kapasitet, når den finnes, sier Bruun-Gundersen.