Foto av Silje Hjemdal

Foto: Elin Eike Worren

Økt tilskudd mot barnefattigdom

– Dette er penger som kommer barna til gode, sier Silje Hjemdal.

Tilskuddene i «Nasjonaltilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019» er klart. Tilskuddsordningen er på totalt 302 millioner kroner. Frivillige tiltak er en viktig del av ordningen.

– Aldri før har frivillige tiltak mot barnefattigdom vært så styrket. I min hjemkommune, Bergen bevilges det 7 millioner kroner fra tilskuddsordningen. Dette er midler til organisasjoner, kommuner og private som skal gi barn og unge et rikere aktivitetstilbud, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon, sier Hjemdal.

Sunne og aktive miljøer

– Et prosjekt jeg har veldig sansen for er Wayback Bergen – Stiftelsen livet etter soning, som får 120 000 kr, sier Hjemdal og fortsetter:

– Wayback skal arrangere leir fra 24. – 28. juni 2019 for barn og ungdom med foreldre som sitter i fengsel eller som nylig har blitt løslatt fra fengsel. Campen er lagt til Herdla og her sørger man for at en målgruppe som ofte faller utenfor samfunnets ordinære tilbud blir inkludert i sunne og aktive miljøer.

En god oppvekst er viktig

I regjering har FrP vært opptatt av at barn og unge skal få delta på aktive arenaer sammen med sine venner, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon. Derfor har det vært en viktig satsing for regjeringen å styrke den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom.

– Dette tilskuddet betyr at Emma på 7 år, likevel kan delta på fritidsaktiviteter, sier Hjemdal og fortsetter:

– En god oppvekst er viktig for barn og unges videre utvikling. Vi må derfor sørge at barn og unge får gode minner fra oppveksten, gjennom blant å kunne delta på sosiale aktiviteter og på ferier. Det ønsker vi å sikre gjennom denne tilskuddsordningen, avslutter Hjemdal