Foto. Gisle Meininger Saudland

Foto: FrP

Bistandsmidler mot plast i havet

Miljøpolitisk talsmann Gisle Meininger Saudland er storfornøyd med FrPs gjennomslag om å bruke bistandsmidler til å bekjempe marin forsøpling og plast i havet.

Hvert år havner store mengder plast og avfall i verdenshavene, og Norge er med sin lange kyst er spesielt utsatt for dette problemet.

– Plast og annet avfall har over tid utviklet seg til å bli et stort miljøproblem langs kysten vår og truer både sjølivet, næringer langs kysten og ikke minst oss mennesker gjennom maten vi spiser. Jeg er derfor svært fornøyd med at FrP har fått gjennomslag for å bruke mer av bistandsmidlene til å rydde opp i dette problemet, sier Gisle Meininger Saudland.

Overføringer over bistandsbudsjettet

FrP har over lenger tid ønsket at en større andel av bistandsmidlene skal gå til å bistå utviklingsland som ikke har effektive ordninger for avfallssortering. I 2018 ble det etter initiativ fra FrP enighet blant regjeringspartiene om å bevilge ytterligere 280 millioner kroner over bistandsbudsjettet til dette formålet.

– Nasjonalt gjøres det mye godt arbeid for å forhindre lokal plastforurensning. Med vår langstrakte kyst hjelper dette derimot lite hvis andre land uten skikkelige avfallssystemer fortsetter å dumpe avfall og plast i sjøen, sier Meininger Saudland, og avslutter:

– Disse midlene gjør at totalsummen til bistandsprogrammet mot marin forsøpling har nådd 1,6 milliarder kroner, og medfører at Norge nå går i front internasjonalt for å bremse utviklingen med forsøpling av verdenshavene ved å sette inn tiltak i utviklingsland der det virkelig monner, sier Meininger Saudland.