Foto. Åshild Bruun-Gundersen

Foto: FrP

En trygg og verdig eldreomsorg

Eldreomsorg er fortsatt en salderingspost for mange lokalpolitikere. Derfor har FrP i regjering gjennomført flere nye tiltak som skal løfte eldreomsorgen i kommunene.

I perioden 2014 til 2017 satt regjeringen av midler til 10 000 nye omsorgsplasser på institusjon for eldre. FrP har også fått gjennomslag i regjeringen for at alle demente skal ha krav på aktivitet i hverdagen, og at staten nå skal gi støtte til kommuner som flytter kjøkkenet tilbake på sykehjemmene.

– FrP har fått en rekke gjennomslag for en verdig eldreomsorg i regjering, og kommunene kan nå få dekket 70 prosent av kostnaden til å bygge både institusjonsplasser og kjøkken på sykehjemmene. Dessverre ser vi at mange kommuner styrt av sosialistiske partier ikke ønsker å ta imot disse pengene fra staten, og det får følger for eldreomsorgen i kommunene, sier helsepolitisk talsperson Åshild Bruun-Gundersen.

Kommunene nedprioriterer de eldre

Bruun-Gundersen sier at hun ofte blir frustrert over kommuner som ikke følger opp statlige vedtak innenfor eldreomsorgen, og lokalpolitikere lar være å søke om statlige midler som ville skapt en bedre omsorg lokalt.

– FrP har sørget for statlige føringer for dagaktivitetstilbud for hjemmeboende demente, men mange kommuner lot rett og slett være å delta i ordningen. Når regjeringen nå har fått gjennomslag for at alle demente har krav på et aktivitetstilbud, forventer jeg at kommunene følger opp. Dessverre ser vi at eldreomsorgen fortsatt benyttes som en salderingspost i mange kommuner, sier Bruun-Gundersen, og utdyper:

– Vi har nå sikret at staten skal ta opptil to tredjedeler av regningen for kommuner som bedrer eldreomsorgen med flere og bedre institusjonsplasser. Da er det synd at mange kommuner likevel velger å nedprioritere eldreomsorgen, sier Bruun-Gundersen.

Krever likeverdig tilbud i hele landet

Fremskrittspartiet har tidligere fått gjennomslag for et forsøksprosjekt med statlig finansiert eldreomsorg. Der betaler staten for eldreomsorgen direkte, slik at kommunene ikke kan nedprioritere dette området i sine budsjetter. Forsøksordningen har så langt vist gode resultater, og kommunene som deltar er fornøyd.

– Det er ingen hemmelighet at det i dag er postnummeret ditt som i stor grad avgjør hvor god omsorg du får når du blir gammel. Dersom FrP får gjennomslag for statlig finansiert eldreomsorg i hele landet, vil du ha krav på et like godt tilbud i Balsfjord som i Bærum, sier Bruun-Gundersen, og legger til:

– Heldigvis har FrP fått utvidet forsøksordningen til seks nye kommuner. Jeg håper at flere vil utfordre sine lokale politikere på at de burde søke om å delta i ordningen, og bidra til en tryggere og mer verdig eldreomsorg, avslutter Bruun-Gundersen.